Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
mask

На каква тема били напътствията на Махапрабху към Шрила Рупа Госвами? Каква е природата на бхакти. По-късно всички наставления, дадени от Махапрабху, били събрани от Рупа Госвами и кондензирани в неговата книга „Бхакти Расамрита Синдху”. Именно оттам ще прочетем сега. Казва се: сарвопадхи-винирмуктам тат-паратвена нирмалам хришикена хришикеша-севанам бхактир учяте „Бхакти, или предано служене, означава въвличане на всичките ни сетива в служене на Върховния Бог, господаря на всички сетива. Когато духовната душа отдава служене на Върховния, има два странични ефекта. Човек се освобождава от всички материални обозначения и сетивата му се пречистват просто от това, че са вложени в служене на Бога.”[1] Този стих е цитат от „Нарада Панчаратра” и е включен и в „Бхакти Расамрита Синдху”[2].

И така, това е много важен стих, даващ определение за практическата страна на преданото служене  Сарвопадхи-винирмуктаммукти, знаете, означава „освобождение, свобода”. Сарва-упадхи, упадхи значи „обозначения” – всички различни идентификации, които добиваме. Но ако се избавим от всички тези различни обозначения, това означава, че достигаме до изначалната си самоличност. Какви са фалшивите обозначения?

Харилила: Проявленията на фалшивото его. Отъждествяването с тялото.

Парамананда: Също и отъждествяването с мислите.

Свами Тиртха: Има различни пластове илюзия. Съществува тази груба илюзия около нас; след това съществуват съноподобни състояние на илюзия; а освен това хората започнаха да си създават и виртуален свят. Там можеш да се родиш, да си намериш идентичност, може да имаш пари, може да имаш работа, може да имаш всичко – досущ както го имаш тук, можеш да го имаш и виртуално. Това означава, че хората са готови да сътворят още една илюзия вътре в илюзията. И взимат това много на сериозно – започват да създават законодателство: как да се използва, какви са правилата там и така сътворяват нов виртуален свят. Виждате, че по толкова прост, съвсем механичен, технически начин те много се доближават до йога-сиддхите. Защото най-голямата йога-сиддха, която една джива може да има, е да сътвори свят – това е най-висшата сиддха, съвършенство. Само че преди са го постигали чрез мистична сила, а сега го правят по технически път, механично. Виждате как Кали Юга напредва.

Това означава, че си намирате все нови и нови упадхи, нови и нови обозначения за себе си. Понякога хората на изкуството също ползват това. Ако се е изчерпало вдъхновението от собствената ти идентичност, просто приемаш друга и започваш да работиш отново, започваш да пишеш отново. Приемаш нова роля, нова идентичност, нова самоличност – и тогава пак си способен да се изразяваш. Обаче няма значение колко пъти сменяш идентичността си, тя пак не е оригиналната. Ние трябва да стигнем до оригиналната си идентичност. А за да се доберем до истинското, трябва да се отървем от неистинското. Затова малко по малко трябва да изоставяме всички тези фалшиви отъждествявания, за да се доближаваме все повече до самите себе си. И знаете, хората си създават собствени илюзорни светове, понякога в псевдо-духовен смисъл. Но недейте да спирате по средата на пътя. Трябва да стигнем до крайния предел, да застанем пред истината.

Сетне се казва нирмалам – без никакви грешки, без никакви замърсявания. Тук Шрила Прабхупада обяснява:  “нирмалам – незамърсени от ефектите на умозрителните философски търсения или от дейностите, насочени към резултата.” Така че вярно е, нашата илюзия е или груба физическа, или ментална. Коя е по-опасна?

Отговори: Втората. И двете.

Свами Тиртха: Да, грубото телесно съзнание е грубо и е по-лесно да бъде изгубено, отколкото по-фините неща. Да речем, стремите се да се наслаждавате на живота докрай, живеете в грубо телесно съзнание и изведнъж се озовавате в затвора. Ще бъдете принудени да се откажете от някои от предишните си навици. Така че да изгубим някои от грубите си физически занимания е лесно. Обаче през цялото време ще мислите за тях. Следователно фината ангажираност е по-трудно да бъде изоставена.

Да сме напълно чисти от всички капани на илюзията е трудно. Но защо е написано, че все пак е възможно да бъдем избавени от тях? Защото е възможно! Има надежда да бъде постигнато такова ниво. Дори в сферата на илюзията всичко е под божествена власт. Така че ако влезете в досег с най-висшето ниво, ще можете с лекота да проникнете през цялата тази система.

[1] „Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя Лила  19.170

[2] 1.1.12Leave a Reply