Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 02.01.2018 вечер, София)

(продължава от предишния петък)

Да се върнем на въпроса: коя е за вас най-привлекателната черта на Кришна?

Дамодар: Че Той е любимият на Радха.

Свами Тиртха: Виждам, че познаваш философията. Много добре. Други?

Яшода: Харесва ми как Кришна обича Радха и как прави различни номера, за да Я впечатли.

Свами Тиртха: Да, в това е разликата. На Нея не ѝ се налага да прави никакви номера, за да Го впечатли. Рага?

Рага Манджари: Че веднъж срещнеш ли Кришна, не можеш да Го забравиш.

Рамвиджай: Това, което харесвам в Кришна е, че той дава Гурудев. Това не е просто формален отговор, защото наистина в този свят не е толкова лесно да бъдеш докоснат от духовния свят. Затова наистина мисля, че една от най-великите милости, които Той може да ни даде е, че ни дава Гурудев.

Свами Тиртха: Казват, че Кришна ни дава садху, а садху ни дава Кришна. Така че двамата работят един за друг, а също и за нас. Това отново е една скрита тайна на духовния живот. Как се случва – няма как да узнаем. Но се случва. Шрила Шридхара Махарадж казва, че ако искате да намерите Кришна, трябва да търсите в сърцето на чистия предан. Защото там ще откриете онова специфично вдъхновение, онова специфично присъствие, което кара този човек да действа. И чрез него и вие ще можете да разберете нещичко, да се догадаете за нещичко. Спомнете си примера на Рупа Госвами: той е считан за толкова могъщ, че държи божественото съвършенство в юмрука си. И той отваря юмрука си и ни го показва като скъпоценен камък на дланта си. Кришна изпраща садху, а садху довежда Кришна със себе си. Моля ви, вие също станете садху, за да може да донасяте Кришна и божествената милост на останалите. Палана, твоето предпочитание какво е?

Палана Шакти: Аз съм впечатлена от Неговото определение за служене: може да започнеш почти с нищо, просто поднеси каквото и да е. Пък след това разбираш, че трябва да дадеш всичко.

Свами Тиртха: Поредният трик. И когато сме на куката, не можем да избягаме.

Той е добър учител. Обучава ни добре. „Дай ми някакви мънички, незначителни неща.” И когато си очарован и примамен от тези мънички неща, мислейки си, че можеш да си ги позволиш, тогава Той предявява истинските си изисквания. А списъкът Му е дълъг. В Неговия списък е всичко, което притежаваме. Всичко онова, което сме готови да Му поднесем официално, но и всичко това, което искаме да запазим за себе си – а това е по-трудно да се даде, то трябва да се пожертва.

Но такава е играта на любовта. „Подари ми само едничък поглед!” „С радост ще Ти дам един поглед.” И после си изгубен. Изгубен си. Малко по малко Той ще докопа всичко. Официално знаем, че това е добре. Обаче когато започнем да губим нещо, ние се разстройваме. „Защо? Защо на мен? Аз Ти служа, защо постъпваш толкова грубо с мен?”

Когато Шрила Прабхупад банкрутирал многократно през живота си, той казвал: „Кришна отнема всичко от тези, които харесва.” Ние имаме ли този начин на мислене? Ако вие фалирате, щастливи ли сте? Макар да се казва, че ако Кришна иска да ви отнеме нещо, и десет ръце да имате, не можете да се защитите.

Баладев: Няма как. Дори и с хиляда не става.

Свами Тиртха: Това е втората част: но ако Той иска да ви даде нещо, дори и хиляда ръце да имате, не можете да го отхвърлите, няма как да Го спрете. Той ще отнеме всички пречки, скъпи мои. И е готов да ви даде самия себе си. Други предпочитания?

Ганга Мата: Свободата.

Свами Тиртха: Свобода? Той е свободен, но вие не сте.

Ганга Мата: Нали въпросът беше какво харесваме у Кришна.

Свами Тиртха: Добре. Моят отговор беше, че Той е свободен, но вие не сте. Той е наречен „суверен”. Малко е трудно да се разбере тази Негова независимост или ваирагя. Това е божествено качество, ваирагя. Защо? Той е свободен, абсолютно свободен. Той дава правилата и не е обвързан от тях. Само понякога и в някои случаи. Но тази свобода, можем да кажем, е божествена характеристика. Тази абсолютна свобода – да можеш да правиш каквото си щеш – ако я дадеш на някой глупак, какво ще се случи? Бедствие! Така че свободата означава и голяма отговорност. За свободата трябва да платим висока цена. Хората харесват свободата, но едва ли им харесва да платят цената ѝ. При все това знаем, че най-висшата свобода идва от тази жива и любяща връзка с Всевишния. Защото ако Той е свободен, а аз съм не просто слуга, а роб на тази свобода, тогава аз също ставам свободен.

Някои искат да ограничат свободата на Кришна. „Недей да тичаш толкова бързо. Не си тръгвай днес. Ти все искаш да си тръгваш. Остани с нас.” Така че да се възпре свободата на Върховния е възможно чрез една специална сила, и мисля, че всички вие знаете коя е.

(следва продължение)Leave a Reply