Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
SB

Нигама-калпа-тарор галитам пхалам-шука мукхад амрита-драва-самютам пибата бхагаватам расам алаям мухур ахо расика бхуви бхвуках – О, дълбокомислени люде, знайте, че този „Шримад Бхагаватам” е зрелият плод на дървото на желанията на ведическата литература. Той извира от устните на Шри Шукадева Госвами. Затова този нектарен плод е още по-сладостен за освободените души.”[1]

Пояснение от Шрила Прабхупада:В предходните две шлоки ясно бе доказано, че „Шримад Бхагаватам” е най-висшата литературна творба, надминаваща всички останали ведически писания с трансценденталните си качества. Тя е трансцендентална спрямо всички светски дейности и всяко светско знание. В тази шлока се казва, че „Шримад Бхагаватам” е не само възвишена литература, но е зрелият плод на всички ведически писания. С други думи, той е каймакът на цялото ведическо знание. Предвид всичко това, търпеливото и смирено слушане определено е от съществено значение. С голяма почит и внимание човек трябва да приема посланието и ученията, предавани от „Шримад Бхагаватам”. Ведите са сравнени с дърво на желанията, защото съдържат всичко, познато на хората. Те обсъждат както светските нужди, така и духовната реализация. Ведите съдържат предписаните принципи на знанието, касаещи обществени, политически, религиозни, икономически, военни, медицински, химически, физически и метафизически теми, както и всичко, което е необходимо, за да се запазят тялото и душата заедно. По-висши и отвъд всичко това са специфичните насоки за духовна реализация.”

Кое животно е есенцията на животинското царство? Кравата. А каква е есенцията на кравата? Това е млякото. А каква е есенцията на млякото? Това е маслото. А каква е есенцията на маслото? Това е гхи. Така можем да заключим, че есенцията на животинското царство е гхи. Гхи е най-добрата храна и най-доброто приношение. По същия начин можем да разберем колко есенциален е „Шримад Бхагаватам”. Има толкова много знание, толкова много различни науки по целия свят. Но есенцията на цялата тази информация се съдържа във Ведите. Ала ведическото знание също е твърде многообразно. Според индийското пресмятане, има десет-дванадесет основни главни теми, или сфери на познание, като санкхя, логика и толкова много други науки. Но каква е есенцията на цялото това знание? Това са двете основни напътствия на ведическата литература: “Винаги помни Кришна и никога не Го забравяй.”

А как да направим това – да помним и никога да не забравяме? Можете да направите това единствено ако имате по-висшия вкус. Ако имате само по-нисшия вкус, не можете да получите това по-висше преживяване.

Затова ние го считаме за плода на цялата ведическа литература в частта на Пураните. А сред Пураните, за онези, които търсят истинска раса, “Бхагавата Пурана” е най-добрата. Има някои Пурани, които са по-подробни по различни теми, има някои Пурани, които са по-дълги от “Бхагавата Пурана”, но същината на раса се съдържа там. Затова тя е считана за зрелия плод на дървото на желанията на Ведите.

А днешният стих е много практичен. Когато имате едно огромно дърво, пълно с добре изглеждащи плодове, как можете да прецените кой наистина е добър и вкусен. “Бхагаватам” е даден от Шука, Шукадев. Шука означава “папагал”. Когато неговите устни докоснали тази тема, тя е станала много сладка, кондензирана. Затова опитайте се да вкусите “Шримад Бхагаватам”, защото той е сладък благодарение на досега на Шукадева Госвами. И също така е лесно да бъде разбран от чистосърдечните. “Ведешу дурлабхам адурлабхам атма-бхактау”[2] казва Брахма. Ведешу дурлабхам – във Ведите е много трудно Той да бъде намерен и уловен. Но адурлабхам, не е трудно да бъде уловен от атма-бхакта; атма-бхакта е онзи, който се е посветил на Кришна. Така че Кришна е скрит на тайно място в сърцата на чистите предани. Затова трябва да търсим там.

Въпрос на Бхакти Шакти: Обикновено в другите духовни пътища също съветват да се изучават Ведите и т.н., но не приемат “Шримад Бхагаватам”. Как можем да обясним, че “Шримад Бхагаватам” е авторитет, естествен авторитет в тълкуването на Ведите?

Тиртха Махарадж: Можеш да разгледаш творбите на Джива Госвами. В “Таттва Сандарбха” той посвещава цяла глава, всъщност половината книга, на това да докаже, че “Шримад Бхагаватам” е окончателният авторитет. Но това там е един доста теоретичен дебат. Как можем да докажем? Дарявайки омайна опитност на хората. И не става дума да правим магии. Но ако изразиш своето пълно удовлетворение и сияйната си преданост пред хората, те ще попитат: “Каква е тайната ти?” Тогава можеш да кажеш: “Това е моята тайна.”

По-добре да събудим интереса на хората, отколкото да променяме мнението им. А това е едно много добро поле за събуждане на интереса.

 [1] Шримад Бхагаватам 1.1.3

[2] Брахма Самхита 5.33Leave a Reply