Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
lord-vishnu

(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017, сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник) 

Нека сега насочим вниманието си към неутралността в божествените взаимоотношения. Петте различни раси са като вълни в океана на божествената любов. От тях първата вълна е неутралността – шанта-раса. В този смисъл това е общ термин – когато свързаността не е специфична, а е просто основна привързаност, няма някакви специални характеристики.

Второто обяснение на тази неутралност е нещо като прозрачност. Сравнява се със скъпоценните камъни. Те са прозрачни и в каквато среда ги поставят, ще отразят такива цветове и красоти. Преданите също имат най-различни взаимоотношения, и в този смисъл това също е общ термин.

Накрая можем да кажем, че неутралността е като спокойна връзка с Върховния, един вид ниво на осъзнатост, каквото очакваме от йога практикуващите – да са много ведри, много спокойни, с много овладян ум.

При все това, ако говорим за раса, а тя е жива връзка, тогава трябва да добавим нещо към това спокойствие. Реализацията в йога ще донесе умиротворение, стабилност. Но трябва да добавим нещо към този мир (шанти), щом говорим за шанта-раса. Най-добрият пример за това са Кумарите. Те са четирима светци в древните времена на сътворението, родени от ума на Брахма, вторичния творец, които още от раждането си били себеосъзнати. До такава степен, че не искали да се въвличат в сложния живот на тази материална вселена и затова решили да останат в облика на малки деца, девствени момчета. Как може някой да направи това? Само ако е много умиротворен и осъзнат. Това е много висше ниво. Но помните историята как те искали да влязат във Ваикунтха и били възпрени. Раздали се малко проклятия. И накрая, за да успокои ситуацията, дошъл Бог Вишну. Разбира се Кумарите, като осъзнати души, поднесли веднага почитанията си, с цялото спокойствие и реализация на своята йога визия. Но какво се случило тогава? Те доловили ухание. В нозете на Вишну били поднесени няколко туласи манджари и те усетили аромата им. Тогава цялото умиротворение на тяхната йога реализация ги напуснало. Неутралността им се изпълнила с копнеж: „Да! Искам да срещна оногова, който излъчва такова ухание.” Когато такава неотложност да се срещне Кришна се добави към неутралната осъзнатост, тогава можем да говорим за раса.

Какви са основните практики на шанта-раса? Тя обикновено е по-скоро пасивен подход, няма кой знае каква дейност в нея. Но все пак, как мислите?

Яшода: Медитация.

Свами Тиртха: Правилно, това е четвъртото. Първото е слушане – когато слушаш за славата на Кришна, шраванам. Ако си спомням правилно, дори в Библията се казва, че вярата се ражда от слушането. И какъв ще бъде резултатът от такова внимателно слушане? Пречистване на сърцето.

Веднъж имало една случка. Един приятел на Гурудев имал ашрам в Южна Индия. След готвенето, един от преданите занесъл тенджерите на реката да ги измие. По пътя го ухапала змия – това е опасно. И какво направили преданите, като разбрали какво се е случило? Насъбрали се около него и започнали да повтарят махамантрата в ушите му. А когато той дошъл на себе си, незабавно всички в селото станали ваишнави. „О, – казали си те – щом святото име е толкова могъщо, по-добре да имаме противоотрова, защото в Южна Индия има много змии!”

Ала всъщност змийското ухапване – това е материалната илюзия. Ние всички страдаме от нейното змийско ухапване. В несвяст сме. Така че какво казва тази история? Чрез духовна практика можете да дойдете на себе си. От тези безумни условия в материалния свят, можете да се завърнете в изначалното си съзнание. Ако слушате мантрата, можете да се съживите, така да се каже. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе – това е начинът да си възвърнем живота.

(следва продължение)

 Leave a Reply