Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
За да осигурим мира на цялото човечество, трябва да сме реалисти и идеалисти едновременно. Реалисти в смисъл да казваме на крадеца “крадец”, да казваме на илюзията “илюзия”; а идеалисти в смисъл да подкрепяме вярата на хората. Понякога вярата също е илюзия. На хората им харесва да ги мамят. Този свят се състои от два вида хора – измамници и измамени. Към коя група искате да се причислите? Ако искате да минете към измамниците, ще ви се струпа голяма карма. А ако искате да бъдете мамени, тогава как ще постигнете съвършенството и абсолютната истина? Затова търсете абсолютната истина! Не проигравайте вярата си за повърхностни неща. Не си мислете, че илюзията ще ви помогне, колкото и сладка да е тази илюзия. Истината е трудно да се понесе, но илюзията не помага. Да спиш в скута на Мая Деви – златна дрямка, сладки сънища…

Веднъж имало една жена. Тя имала възрастен съпруг, който бил богат. Той бил такъв глупак, че си мислел: “О, моята млада жена обича мен.” Но тя не обичала теб, драги, обичала просто джоба ти. И разбира се тя си имала друг любовник – млад и красив принц. Обаче той бил бедняк и половина. Винаги е така – в началото имаш способностите, но ти липсват ресурсите. Накрая имаш ресурсите, но нямаш способностите. Така било и в този случай. И те решили някак да докопат парите и да се отърват от стареца. Взели решение да убият възрастния съпруг. Всичко минало успешно, убили го много лесно и напъхали всички богатства в една чанта. Разбира се, хукнали да бягат – искали да започнат нов живот някъде далеч, където никой не ги познава. Бягайки, стигнали до една река. Но да пресечеш река, на която няма ни ферибот, ни мост, е доста трудно – налага се да плуваш. Обаче имало един дребен проблем – жената не знаела да плува. Затова мъжът й казал: “Дай ми богатствата, аз ще преплувам реката. Освен богатствата ми дай и дрехите си, за да мога да ги държа над водата, че да не се намокрят. Ще прекося реката, ще се върна и ще взема и теб.” Жената била много доволна: “О, колко нежно се грижиш за мен!” Съблякла дрехите си и ги дала на младежа заедно с богатствата, а той тръгнал да прекосява. Но реката била голяма, отсрещният бряг не се виждал, имало завой. И така, той изчезнал, а жената чакала гола на брега. Докато чакала се появил един чакал, който носел някаква мръвка в уста. Това била вечерята му. Но като наближил реката, лай на кучета го подплашил и не щеш ли мръвката паднала от устата му в реката. Веднага се появила една голяма риба и я погълнала. Виждайки всичко това, жената се разсмяла: “Язък, горкичкият, остана без вечеря.” А чакалът й казал: “Хей, какви ги говориш?! Ти седиш тук гола, уби съпруга си, взе му богатството, а сега и богатството, и любовникът ти вече ги няма. Пък се смееш на мен?”

Понякога на хората им харесва да са в илюзия. Точно като тази жена, която си мисли, че любовникът й ще се върне за нея. Затова бъдете готови да кажете “Не” на илюзията! Илюзията няма да ви помогне. Истината е много далече от илюзията. И никога не вършете нищо против волята на Кришна, инак ще изгубите. Винаги правете добро! Разбира се, трудно е да се разбере кое е добро и кое лошо, но дълг на интелигентния човек е да открие. Търсете!Leave a Reply