Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 08.05.2017 сутрин, Рила)

(продължава от предишния петък)

Защо храмът на Шрила Шридхара Махарадж има девет кубета, девет кули? Това не е просто артистичната изразност на архитекта. То е символично. Главният купол, най-високият, обозначава деветият елемент на преданото служене – пълната отдаденост, пълната посветеност. Това означава: посветете живота си, жертвайте живота си за божественото служене. Това не е кървава жертва, не е необходимо да се погубите – вместо това се заемете с божествено служене. Това е по-висш тип жертва. Но каква е значимостта на кръвта?

Яшода: В нея е съзнанието.

Свами Тиртха: Правилно. Всъщност кръвта носи съзнанието. Затова тя е толкова скъпоценна субстанция. Защо кръвта ни е червена? Замисляли ли сте се някога за това? Защото е красиво, ще речете! Не, има друга причина. Химически съдържа желязо, затова е червена. Кой е най-често срещаният тежък метал във вселената? Същият – желязото. Значи можем да кажем, че имате прах от звезди в кръвта си. Това физически ни свързва с тази вселена. И ако в нашето кръвообращение кръвта пренася съзнанието и така то прониква цялото тяло, да посветим кръвта си на нещо означава да му посветим съзнанието си. А в „Гита”[1] Кришна казва, че жертвата не само с намерение, но с интелигентност, когато посвещаваме съзнанието си – това е най-висшият тип жертва. Така че трябва да посветим живота си, съзнанието си в божествено служене. Тогава ще можем да усъвършенстваме съзнанието си на по-висока степен.

Кръвта е нещо много символично. Кръвта при мъжете означава смърт. Героите са готови да отдадат кръвта си за страната. Ала кръвта при жените е символ на живот. Така че тя е нещо много-много важно. Има много интензивно, дълбоко-символично значение.

Затова тези, които боравят с кръв, обикновено са много могъщи хора. Например убиецът, касапинът, воинът – те са много могъщи. Имат много силна аура. Същото е и с брамините. Брамините не съсичат тялото ви, за да изтече кръвта; те въздействат върху съзнанието ви, пречистват съзнанието ви – а то е есенцията на вашата кръв. Затова тези люде, които могат да пречистят съзнанието ни, също са много могъщи. Те също имат много силна аура.

Така че в случая с Джада Бхарата, да вземеш кръвта означава да поднесеш нещо много ценно, искайки да получиш нещо в замяна. А от това, което се случва по-нататък виждаме, че Майка Кали с готовност консумира тази кръв. Вярно, не от жертвения агнец, а от тези, които са с погрешно съзнание. И отново, ако приемете това символично, какво означава да се вземе кръвта на разбойниците и крадците? Да се промени съзнанието им, да се отнеме от тях грешката; да се погълне, да се елиминира. Така че това не е някаква сцена от древен филм на ужасите, а основната идея е в промяната на съзнанието. Да вземеш нещо съществено и да го промениш.

 

(следва продължение)

 

[1] „Бхагавад Гита” 18.70Leave a Reply