Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
finger

Въпрос на Бхагаха: Разговаряхме на няколко пъти с бхактите за свободната воля на дживите и дали Кришна знае какво ще се случи в бъдеще с всяка една джива… Защото от една страна се казва, че всяка душа има възможността да избира: Кришна или мая. А от друга страна, ако Кришна знае какво ще се случи в бъдеще с всяко живо същество…

Тиртха Махарадж: …тогава къде е свободната воля? Ти имаш ли деца? Не. Значи ще е малко по-трудно да обясня. Но както и да е, представи си, че имаш деца. Какво впечатление трябва да оставя бащата у детето? Трябва да го оставиш да си мисли: “О, сине мой, ти имаш пълна свобода!” Тогава синът ще се чувства много удовлетворен, макар да няма никаква свобода и ти да плащаш цената за всички глупости, които върши. Основните тенденции си ги има, той няма как да ги избегне. Ще тича по жени, ще полудява пролетно време и т.н. Ще направи всички грешки, които и ти си правил. А ти вече знаеш как действат тези грешки. И знаеш как той ще използва свободата си. Нима той има някаква свобода? Не, има някакво усещане за свобода, не истинска свобода.

Нещо много подобно е. Ние всички имаме впечатлението: “О, аз имам свободен избор. Имам своята свобода.” Когато бях млад, и аз споделях това мнение: “Да, свобода!” Сега бих казал, че въобще нямаме никаква свобода. Защо? Защото или сме под властта на мая, илюзорната енергия, или сме под властта на Кришна. Нито в единия, нито в другия случай сме господари. Ние сме слуги, а слуга означава – без свобода. Ако слугата има свобода, той не е слуга. Но слугуването в сферата на мая е горчиво, винаги искате да избягате. А служенето в божествената сфера е сладко, искате да навлизате все повече и повече: “Искам още! Искам да се отърва от глупавата си свобода. Не искам да съм просто слуга, искам да стана роб! Искам вечно заробване! Искам да посветя изцяло живота си, да се откажа от свободата си, от моята независимост.” В една любовна връзка, във връзка на обич, това се случва естествено. Ако обичате някого, не мислите за свободата си. По естествен начин я забравяте: “Аз съм Твой! Вече не съм свободен, Твой съм. Кажи ми какво да направя? Аз Ти принадлежа, нямам отделно съществуване.”

Но това е по-скоро емоционалната страна на въпроса. Иначе не смятам, че абсолютното знание на Кришна – това, че Той познава миналото, настоящето и бъдещето –  ограничава твоето усещане за свобода. Той дърпа конците.Leave a Reply