Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Нашият дълг в човешкия живот е да служим на божествената цел. Да търсим божественото – всъщност това е което ни прави човешки същества. Но не е достатъчно само да търсим, по-добре да намерим. Защото ако си оставаме търсещи, това означава, че все още не сме намерили. Затова нека станем практикуващи и тогава ще можем да открием целта си.

Но да ви кажа няколко думи за подслона. Подслонът е специална благословия за онези, които искат да намерят своя път в духовния живот. Той е над всякаква религиозна принадлежност, защото идеята тук е да се посветим на най-висшата истина. И се молим да се радваме на закрилата на тази божествена енергия.

Мантрата, която повтаряме в подслона е молитва за просветление. Тя е от много древни извори. Първият ред гласи: асато маа сад гамая – „От нереалното води ме към реалността”. Съгласни ли сте, че отчаяно се нуждаем от това? Нереалното ни е подмамвало толкова пъти. За толкова много неща сме си мислели: „това е истинско”, а после се е оказвало лъжовно. Мисля, че животът е толкова сложен, че единствено с божествена помощ можем да открием истинското, да намерим реалността. Затова се молим: „От нереалното, асат, моля те, води ме към реалността!”

Вторият ред казва: тамасо маа джйотир гамая – „От мрака води ме към светлината!” От мрака, от тъмнината на невежеството, отведи ме в светлината – светлината на озарението, на просветлението. Там, където няма грешки.

И накрая третият ред гласи: мритйор маа амритам гамая – „От смъртта води ме към вечността”. Мисля, че тук не са нужни обяснения. Ние живеем този толкова ограничен живот и искаме да намерим нещо отвъд пределите на времето.

С тази красива молитва можем да призовем божественото водачество в живота си, можем да се отдадем под Божията закрила. И от просто търсещи да станем практикуващи. Защото ако повтаряме тази мантра, с това служим на две цели. Едната е, че се осъществява божествената воля. Господ е милостив, Той ни чака да се приближим към Него. Ако направим една крачка, Той е много щастлив и ще направи стотици крачки. А втората цел е прекрасното осъществяване на божествената любов. И така, първо божествената воля, а сетне и божествената любов се сбъдват.

Казва се, че духовното съзнание досущ като слънце изгрява на хоризонта на нашето сърце. Тази толкова специална сила, силата на съзнанието, прониква цялото ни тяло, целите нас. Точно както когато слънцето изгрява на хоризонта рано сутрин. Отначало всичко е още тъмно. После започвате да виждате първите отсенки на надеждата, че ще съмне. Те носят радостната вест, че светлината иде. Сетне щом първият лъч докосне хоризонта, вече виждате всичко. Нужни са няколко минутки цялото слънчево кълбо да се вдигне над хоризонта. Затова винаги помнете: когато слънцето изгрее, всичко става ясно. Когато божественото слънце изгрее на хоризонта на сърцето ни, всичко е ясно. Кришна суря-сама, мая хая андхакара[1] – Кришна е като слънцето, а илюзията е като тъмнината. А където е слънцето, тъмнината няма власт.

Затова се молим: асато маа сад гамая – „От нереалното води ме към истинското”; тамасо маа джйотир гамая – „От мрака води ме към светлината”; и мритйор маа амритам гамая – „От смърт води ме към амрита, нектарния вечен живот”.

Може би ще запитате какви са изискванията. Трябва да го правим. Започнем ли веднъж дадена духовна практика, трябва да я следваме. Иначе няма да ни споходи добрият ефект. Най-добре е тази мантра да се повтаря рано сутрин – тогава вибрацията на обкръжението е много умиротворена и е по-лесно да се съсредоточим върху божествените цели.

И следвайки тази практика можете да очаквате да ви се случат три неща. Първото е: „Помнете!” Помнете, че принадлежите там. Второто е: „Бъдете осъзнати!” Бъдете осъзнати за духовната си идентичност. И ако съумеем да проявим това напълно, какво ще се случи? „Радвайте се!” Просто бъдете щастливи. Животът е толкова прост. И успехът е толкова близко. Моля ви, правете го – за личния ви успех в духовните ви усилия и за да помогнете на мен! А също и за победата на божествената воля и на божествената любов.

 

[1] „Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя.22.31Leave a Reply