Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Nandafalva deities

(продължава от предишния понеделник)

 

“Нейната красота и нежна младост надминават тези на Лакшми Деви, богинята на богатството, която почитат всички млади и красиви девойки в света. Нейната естествена любов и забавления също превъзхождат тези на Лакшми. Дано тази Шримати Радхика ме дари със служене в лотосовите си нозе.”

Богинята на щастието е само едно бледо отражение, експанзия на оригинала. До такава степен, че някога виждали ли сте храм на Лакшми във Вриндавана? Из цяла Индия на всеки ъгъл ще видите храм на Лакшми Деви. Но не и във Вриндавана, нито един! Няма храмове на Лакшми Деви във Вриндавана. Само от другата страна на Ямуна, някъде там в едно село. Те не могат да понесат богинята на щастието да е в близост до Шримати Радхарани.

Разбира се това не е оскърбление, нито укор към Лакшми Деви, а разкрива славната позиция на Шримати Радхарани като най-висшата Върховна Богиня на сполуката. Защото богинята на сполуката ще ви даде сполука. Ала Богинята на предаността ще ви дари преданост. Затова Нейният дар е много по-скъпоценен от всичко, което можете да постигнете по благословията на Лакшми Деви. “Нейната спонтанна любов и забавления също надминават тези на Лакшми.” Кое е мястото на Шримати Лакшми Деви? Къде стои тя, каква е позицията й?

Ядунатх: В лотосовите нозе на Нараяна.

Тиртха Махарадж: Да, на Вишну. Тя масажира лотосовите нозе на Вишну. А къде е мястото на Шримати Радхарани?

Някой: На гръдта на Кришна.

Тиртха Махарадж: Е, нека не навлизаме прекалено много в подробности. Но Лакшми Деви обожава лотосовите нозе на Вишну. Тя гледа нагоре към лотосовите нозе на Вишну. А ако погледнете муртите в Нанда Фалва, Шримати Радхарани гледа нагоре, само за да подлъже целия свят. Тя се преструва, че гледа нагоре към нещо. Като че ли има нещо, към което трябва да гледа нагоре! Въпреки че Кришна тича след Шримати Радхарани, Тя е застанала по такъв начин, като че ли Й се налага да гледа нагоре. Ако посетите този храм, вгледайте се и ще видите едно много мистично учение. Шримати Радхарани е готова да се покори и да гледа нагоре към Кришна. Но всъщност, великите казват, че е обратното. Кришна тича след Шримати Радхарани, какво да говорим да Я гледа отвисоко!

Може да си речем, че това е просто поезия. Но всъщност е най-висшата онтологична истина. “Дано тази Шримати Радхарани ме дари със служене в Нейните лотосови нозе.”

“Радха е веща в множеството даряващи наслада забавления на раса-лила като танци, песни и шеги. Тя е украсена с неземна любов, омайна красота, изящни одежди и благородни черти. Тя е най-прекрасната сред всички млади гопи. Дано тази Шримати Радхарани ме дари със служене в Нейните лотосови нозе.”

Защо Кришна е толкова привлечен към Шримати Радхарани? Заради тези качества. Но това е точно като айсберг – тук са споменати съвсем малко качества. Колко качества има Тя? В действителност Шримати Радхарани има безчет качества, досущ като Кришна. Безмерното може да се мери единствено с безмерното. Обаче нашите велики учители са посочили шестдесет и четири съвършенства у Кришна, посочили са шестдесет и четири съвършенства и у Радха. Няколко са споменати тук като пеене, танцуване и шегуване. Но ако прегледате списъка, ще се изненадате. Защото Тя е експерт и в някои много специални изкуства. Например, да учи папагалите да говорят. Уау, това е сериозна работа! Тя също е най-добрата в гримирането. Може да си мислим, че това е изобретено на запад, но не, измислено е в духовното небе. Тя е и най-добрата в приготвянето на гримове. Също и в закачките, с които развеселява Кришна. Има си и някои магьоснически трикове, като да предсказва бъдещето по определени поличби – това са магическите изкуства. Но когато видите в списъка металургия, Тя е най-добрата в металургията, тогава може да си помислите, че тази Радха живее в – как се нарича това поселище тук? – в Кремиковци. Тя също е най-добра и в дърводелството. Е, това са смайващи качества. Очаквате само малко пеене и танцуване, но се хващам на бас, че никога не сте очаквали металургия! А щом може да ви изненада, Тя може да изненада и Кришна. Така че Тя е най-добрата по толкова много начини.

И Тя е най-прекрасната сред всички млади гопи. Апсарите са най-красивите сред всички жени в трите свята. Но богините на щастието са даже още по-красиви. Обаче гопите са по-добри дори от богините. Сред различните възрастови групи гопи, младите са за предпочитане. А пък сред младите – най-младите. Ала сред всички различни видове гопи, Шримати Радхарани е най-прекрасна. Така че можем да кажем, сред всички жени във всички планетарни системи, една е най-добра. Затова вие сте големи щастливци да сте слуги на тази Върховна Богиня. “Дано тази Шримати Радхика ме дари със служене в Своите лотосови нозе.”

 

(следва продължение)

 

 

 

 

 

 

 Leave a Reply