Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 03.05.2018, Рила)

(продължава от предишния понеделник)

Калау настй ева настй ева настй ева гатир анятха[1]няма друг начин за постигане на съвършенство. И защо отново е повторено три пъти? Защото в другите юги е имало различни методи за съвършенство. Какъв е бил методът за усъвършенстване в Сатя Юга? Медитацията. 60 хиляди години се храниш само със суха шума и понякога вдишваш. Само понякога. Затова много обичам някой да ми казва как искал „да медитира“. Заедно с добрия стар приятел – ума, с тялото, и всичките им влияния… и: ще медитираме! Както и да е, това е добро начало, ако някой е наистина сериозен, с благословиите ще се квалифицира все повече и повече. Ние също трябва да се квалифицираме още и още.

След това в Трета Юга какъв е бил методът за цялостно пречистване? Това били ягиите, величествените жертвени церемонии. Разказвал съм ви много пъти, преди няколко години са искали да направят възстановка на една пълна ведическа церемония. Събрали се местните брамини в едно съвсем малко селце в Южна Индия. Някакъв западен индолог също бил поканен и той изписал два огромни тома с всички детайли, докато брамините просто си ги спомняли: „Да, това трябва да е така, онова трябва да инак.” Да споменем една съвсем малка подробност относно елементите на тази ягя: те построили огнен олтар от тухли във формата на птица. Самите тухли, специално излети за целта, разбира се, били на пет реда. На някои от редовете, между някои специални тухли било необходимо да се поставят специални камъни – малки камъчета. И брамините знаели наизуст: „Този ред, този камък, тази тухла.” Те знаели всички детайли. Това е много сложна система. Ритуалът продължил, доколкото си спомням, една седмица. През тази седмица главният свещенослужител нямал право да напуска района на жертвоприношението. И накрая, когато приключили, хвърлили всичко в пламъците. Така че жертвоприношенията са много сложно нещо! Но Трета Юга е била по-славна епоха, хората са били по-квалифицирани, така че са могли да извършват такива жертвоприношения.

Сетне дошла Двапара Юга, в която методът за съвършенство бил храмовото обожание. Можете да видите огромни храмове, паметници на една изгубена епоха. И накрая настъпила тази Кали Юга, изпълнена с разпади, конфликти, неразбирателства и лицемерие. Затова тази мантра означава: настй ева – не чрез медитация; настй ева – не чрез жертвоприношение; настй ева – не чрез храмово обожание.

Харер нам, харер нам, харер намаива кевалам – какво означава това? Защо отново три пъти? Досега говорихме за онова, което трябва да бъде надмогнато или отхвърлено: не в тамас, не в раджас, не в саттва; нито чрез медитация, нито чрез жертва, нито чрез храмово обожание. Сега нека намерим позитивната същност на това харер нам харер нам харер нам. Дайте ми някои имена, названия на нашия процес. Например „предано служене“, „бхакти-йога“ или „харинам санкиртан-ягя“.

Как така? Нали разбрахме, че в Кали Юга няма ягя?! Определени неща са забранени в Кали Юга; например, животинските жертвоприношения са забранени. Има и някои други забранени неща, но харинам-ягя не е забранена. Така че харер нам означава, че това е ягята за тази епоха.

Също така ние казваме, че медитираме върху святото име. Така че практиката на Сатя Юга също е включена. Харер нам – това е най-добрата медитация. Също така обожаваме мурти – Кришна идва при нас в най-различни форми. Така че храмовото обожание – харер нам – също е включено в святото име. Мама мана мандире – „Ще Те обожавам с пламъка на очите си и с водата на сълзите си, о, Кришна Мурари!“ Така че харер нам харер нам харер нам включва и всички останали епохи. И какво означава това? Че е нещо вечно, отвъд ограниченията на различните епохи – това е нещо, което идва отвъд времето.

(следва продължение)

[1] „Брихан Нарадия Пурана“ 38.126Leave a Reply