Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Бог

Въпрос на някой: Какво е значението на това, че Бог има толкова много имена?

Тиртха Махарадж: Той е безграничен и имената Му описват различните Му аспекти и различните Му качества. Така че това е шанс за нас да имаме по-добро разбиране, по-прецизно описание, така да се каже. И в действителност различните имена съответстват на интензивността на емоционалната връзка. Кажете ми някое име на Бога.

Някой: Всъщност, аз исках да разширя въпроса. Вие обожавате Кришна.

Тиртха Махарадж: Да.

Някой: Аз знам, че съществува Върховен Бог, след това е Бог Брахма, Бог Вишну, Бог Шива. След това е Бог Рама. И Бог Кришна. Вътрешно предпочитание ли е да избереш кого да обожаваш? Не мога да разбера разликата между Бог Рама и Бог Кришна. Има разлика, но защо вие обожавате Кришна, а не Рама? И защо не направо Вишну?

Тиртха Махарадж: Благодаря Ви, сега разбирам въпроса Ви по-добре. Но тук също трябва да кажем, че имената съответстват на аспектите, на раса, на връзката. Не бих казал, че съществува Върховен принцип, а после този неназован и непознат Върховен се проявява в различни образи. Но моята версия е, че тази най-висша божествена личност е Кришна. Така че можем да кажем, че Той е царят на божественото царство, Той е върховният цар, императорът, а множеството други личности в тази божествена йерархия са подчинени на Него. И както царят чрез своята власт прониква цялото царство, по същия начин тази божествена енергия като принцип на светлината, красотата и закрилата прониква цялата вселена. Това е доста имперсонално, точно както властта на царя прониква цялото царство, обаче не можете да докоснете властта, но можете да докоснете царя. Въпреки това, и двете са необходими – без цар няма царство, няма власт. А без власт има ли цар? Невъзможно е, едното върви с другото. Тази божествена мощ и личността са двете страни на една и съща монета – божествеността.

Така че това е една част от въпроса. А другата е защо Кришна, защо Рама, защо Вишну – какво е различното, какво е подобното? Бог е безграничен, нали? Мисля, че сме съгласни по този въпрос. При все това, великите авторитети описват Неговите шестдесет и четири съвършени качества. Ако искаме да моделираме безкрайния, тогава го моделираме по шестдесет и четири начина. От шестдесет и четирите съвършенства, човешката душа може да притежава максимум петдесет. Това е пределът на джива-таттва; джива е духовната душа. Така че можем да имаме известна част от божествените качества, като например, че сме вечни, че сме изпълнени със знание, че по начало сме щастливи – и много други, общо петдесет. Това означава около 76 – 78% подобие между малката душа и Върховната Душа. Значи мога да кажа: в тази стая седят полубогове или три четвърти богове. Защото вие притежавате същите качества като духовни души.

Но мисля, съгласни сме, че не ние сме пуснали планетите в орбита и Слънцето зависи не от нас. Така че ние сме много незначителни в сравнение с величието на Върховния. И дори тези петдесет качества можем да имаме само отчасти, не в пълнота. Има една единствена джива, която може да притежава тези петдесет качества в пълнота, и това е Брахма, първото сътворено същество. Той е като вселенски инженер. Получава силата да сътворява от Кришна. Шива е в друга категория. Ако Брахма сътворява, Шива руши. Името Брахма идва от „бхри”, което означава „живот”, „да растеш”. Затова той е съзидателният принцип, вторичният творец на света. Името Шива означава “благоприятен”, „благословия”. Как така унищожението на материалната вселена е свързано с благословиите? Да, ако някой разруши затвора, тогава той е освободител, това е благословия за всички! И така, Шива притежава повече качества, петдесет и пет. Той не е обикновена душа каквито са хората, а притежава още нещо. Затова много хора смятат, че Шива е Върховният, защото „той е много по-висш от мен, той ме превъзхожда, значи е Върховният!” Но ако разгледаме още по-нататък тази скала, разбираме, че Нараян или Вишну има пет качества повече дори от Шива. Така че Вишну притежава шестдесет качества. И не само ги притежава, но ги притежава в прекрасна, пленителна форма! Не по унищожителен, плашещ начин, но по удивителен начин. И Вишну е поддръжникът на живота, закрилникът на живота. Брахма е вторичният творец, Шива е разрушителят, а Вишну поема най-трудната роля – Той поддържа нещо.

Да се унищожи нещо е много лесно, нали? Гурудев строи мисия, аз се присъединявам и просто съсипвам всичко. Това е много лесно! Да се създаде нещо е много трудно. Например, да започнеш бизнес в период на криза – нужна е голяма енергия, голямо инвестиране, нали? Но да поддържаш нещо – това е истинската задача, това е най-, най-, най-трудното. Точно както да съсипеш духовната си практика, да изоставиш добрата си практика – това е много лесно. Да станеш бхакта е нужна много енергия. Обаче да поддържаш духовния си огън – това е истинската тайна.

Затова ние обожаваме Вишну, общо казано – защото Той е Богът закрилник. Той ще ни помогне да поддържане пламъка да духовния ентусиазъм. И можем да се съгласим, че тези шестдесет качества – като модел на безграничния необят на божествеността – са всеобхватни, цялостни.

Обаче Кришна има да добави още нещо. Той има четири допълнителни качества и тези четири качества са много специални. Кои са те?

 

(следва продължение)

 Leave a Reply