Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София)
Трябва да Му бъдем верни – това е още една практика в Кришна Бхакти, да бъдем верни на Кришна. На вас не би ви допаднал слуга, който хойка насам-натам, нали? Но би ви харесал слуга, който е предан. Който е готов да служи въпреки всички проблеми и трудности. Тъй че да бъде верен е един шанс – за ученика, например, или за поклонника на Кришна – да изрази своята благодарност. Как можем да изразим благодарността си към своя учител? Като сме му верни. „Аз съм твой вечен слуга. От днес нататък аз съм твой.”
Тогава може да се запитаме: защо Кришна? Има толкова много възможности – например Бог Исус, или пък Шива, или този, или онзи… защо точно Кришна? Понеже той е пленителният младеж с флейта в ръка? Е, това не е лош подход, защото Той определено е пленителен. Но ако присъства само това повърхностно очарование, това не е достатъчно дълбоко.
Но какво казва Той в „Шримад Бхагаватам”? Той казва: „Преди сътворението съществувах Аз и освен Мен нямаше НИЩО друго – ни проявено, ни непроявено, нито каквото и да било отвъд това. Това което виждаш сега в тази проявена вселена също съм Аз. И което ще остане след пралайа, след унищожението, винаги ще бъда Аз.” Значи – преди сътворението, по време на битието и след унищожението – това което съществува, което остава, е Той. Това е една причина да обожаваме Кришна – защото Той Е окончателното, крайното съществуване. Ние Го считаме за изначалният извор на съществуването – сарва карана каранам – причината на всички причини.
„И трябва да знаеш, – казва Той на Брахма – че всичко, което изглежда реално не е нищо друго освен Моята илюзорна енергия.” Илюзията действа по два начина. Единият е когато показва нещо неистинско за истинско – това е когато ни заблуждава. Другата й функция е да покрива истината. Когато и да видите или да усетите това, трябва да знаете: аха, това е Неговата енергия, тя не е независима от Господа.
И накрая Той завършва: „Онези, които търсят атма гйан, знанието за себето, трябва винаги, навсякъде и при всички обстоятелства да търсят Върховната Абсолютна Истина.” Затова трябва да продължаваме това търсене – търсенето на божествения скрит и очевидно прекрасен Бог.
Така че ако се питаме „Защо Кришна?” – по тази причина. Той е изворът, Той е причината, Той е поддръжникът и Той е пленителната красота в нашия живот.
Някакво друго обяснение защо Кришна? Това беше таттва; дайте ми раса. Защо Кришна? Защото Радхика Го обича.


Leave a Reply