Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Кой е този Кришна? Кои сме ние? И защо трябва да му давам каквото и да било? Та Той дори краде млякото на бедните гопи. Защо да бъда като тях – защо да ми бъде отнето моето мляко?!

С тази цел нека разгледаме характера на Кришна. А той е досущ като необятен океан: повърхността му е безгранична, дълбината невероятна, а вълните са много високи. И е населен с множество дивни създания. Този океан не е направен от вода и щипка сол като Черно море, като супата на съществуването – пресолена… Този различен океан се състои от сладост. Защото Кралицата на всички действия, познания и чувства е Любовта. Обичта, любовта владее най-високото ниво. Нравът на Кришна е като такъв океан. Той е изключително пленителен и привлекателен, дарявайки усещане за облекчение когато го опознаеш.

Така че Кришна притежава неизброими характеристики. Нима можем да си помислим да направим списък с качествата на Бога? Невъзможно е. Затова много хора казват, че е неописуем. Опитват се да го опишат така – като неописуем. Съзирате ли противоречието? Давам име на неназовимия. Или охарактеризирам такава енергия, която няма характеристики. Нека по-добре да имаме позитивно разбиране за Върховния Бог. А окончателните характеристики на Кришна са много сладостни.

Ваишнавите много обичат числа. Затова са пресметнали и са изредили в списък качествата на Бога. Изброили са неизброимите характеристики на Кришна! Кришна притежава шестдесет и четири основни качества. Хората имат петдесет качества; по-висшата таттва като Шива – петдесет и пет; шестдесет за Нараяна, Вишну, Сада-Шива; а има и някои допълнителни. Четирите допълнителни принадлежат единствено на Кришна. Само на Него! Кои са тези Негови четири черти? Бихте ли помогнали? Свири на флейта, Той е най-добрият свирец. Какво още?

Яшода: Притежава всезнание.

Тиртха Махарадж: О… Това е съвсем второстепенно. Кришна не знае много неща. Онзи аспект, когато знае всичко, на нас не ни е интересен. Интересува ни аспектът когато жадува да узнае, когато търси… И така, какво още?

Харилила: Може би, че е най-привлекателният, понеже такова е името Му…

Тиртха Махарадж: Защо? Кое привлича! Неговата красота. Значи досега разполагаме с две характеристики: това, че свири на флейта; и това, че е прекрасен. Какво друго? Неговите преданоотдадени! Той е досущ като пълна луна, заобиколена от милиони звезди. И какво още? Неговите лила, приключенията му. И така, тези са най-висшите качества на Кришна – Неговите прекрасни бхакти, Неговите прекрасни забавления, дивната Му флейта и чудната Му хубост. И те резонират у някого. Кой е вечният спътник на Кришна? Радхика; въпросът не беше труден. Ала по какъв начин Радхарани откликва на тези най-фини качества на Кришна; по какъв начин ги приема?

Най-напред: гуна-мадхуря на Кришна. Гуна-мадхуря са преданоотдадените наоколо Му. Гуна-мадхуря отеква в словата на Радхарани. Тя винаги възхвалява бхактите на Кришна. И освен това им помага да се доближат до върховното служене.

Втората характеристика на Кришна е лила-мадхуря – това са удивителните му дела, забавленията Му. Когато знае всичко, Той не е свирецът на Вриндавана. Във Вриндавана Той е малко момче. Във Вриндавана Той е очарователният любим на гопите; обаче не познава техните чувства. И е най-добрият приятел на гопалите; всевъзможни роли приема, за да зарадва Своите преданоотдадени. Затова съществуват забавленията Му – за да удовлетвори бхактите. А Радха отвръща със Своята прана, с жизнената си енергия. Ето защо, когато Радхика вижда Кришна, Тя живее, ала не Го ли вижда, праната й Я напуска. Тя сякаш опустява. Жизнените сили изтичат от снагата Й; лежи като мъртва на леглото – почти издъхнала.  Всички близки се събират: “Ах, този Кришна довърши нашето момиче. Колко е жесток! Какво да сторим?! Тя е готова да умре без Него.”

Ами вие? “Благодаря, много съм си добре без този Кришна.” Не, вие също трябва да сте готови да умрете.

После следва рупа-мадхуря на Кришна, прекрасната Му снага, върховната Му хубост. Как Радхарани разбира дивната Му красота? Чрез взора. Чакшус, очите на Радхарани, се радват на хубостта Му и я пият. Това е съвършенството на погледа – да вижда красотата на Кришна

И най-сетне има вену-мадхуря – нектарът на флейтата. Той се влива в сърцето на Радхика през ушите. По този начин Нейните сетива и Нейната прана са заети с Кришна: взорът Й способността й да слуша, способността й да говори – целият й живот е отдаден на Него.

Някои люде си мислят: “О, това са красиви истории, обаче са по-скоро митове или приказките, които разказват индийците. Много е далече от Абсолютната истина.” Не! Съвсем близко е до Абсолютната Истина! Ала нека разберем, че това е артистичен израз на Абсолютната Истина. Представете си само каква концепция за Бога – че Той е най-върховната красота, най-добрият свирец на флейта! Разбирането на бхакти за Бог не е, че Той е творец или съдник – не! Той е най-красивият! Свирецът на флейта! Момък, който си играе на пасбището и има много, много приятели. Никога не е сам. Понякога бихме могли да си речем: “Ах, Господ сигурно е много самотен. Единствен в своята категория.” Онзи, всезнаещият Бог може и да е самотен. Ала Кришна никога не е сам!

И така, защо Кришна? Това беше първоначалният въпрос: защо Кришна? Ето защо. Защото това разбиране за Бога е толкова динамично и толкова очароващо, че просто не може да бъде подминато! Затова – бхакти! Затова преданост! Предаността е най-висшият принцип в живота, отвъд експлоатацията и отречението.

Какво още мога да кажа? Не много… Божествената Любов е Кралицата на всички чувства. И Махапрабху е личността, която изразява това. Благодарение на Него тази прекрасна концепция за Върховния сияе в златни отблясъци. Затова е толкова скъпоценна маха-мантрата Харе Кришна. Защото тя не е механичен инструмент, с който да пречистите съществуването си; не е медитативна формула за умиротворение на ума – не, тя е възклицание към Върховния Бог. И не само към Него, но и към Нея!

Затова възпяването на имената е една красива практика в духовния живот. И ако го правите с преданост, бихте могли да влезете в досег с Брахман, с Върховния, защото святото име е шабда-брахман, Бог в глас. Красота!

 Leave a Reply