Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Prithvi (1)

(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017 вечер, София)

 

(продължава от предишния понеделник) 

Трябва да насочим своето съзнание. Да го стабилизираме и да намерим вътрешен покой. А най-добрата практика за постигане на такъв вътрешен покой е да слушаме божественото послание, да се молим за милост, да помним духовната си същност – и кое беше четвъртото? Медитацията беше четвъртото. Затова смиреното ми предложение за тази вечер е да слушаме божествените истории за Кришна.

Това е една книга от Бхактиведанта Нараян Махарадж, в която той дискутира някои аспекти от „Шримад Бхагаватам”. Ето една много важна тема: защо Кришна се спуска? Ние не сме удовлетворени от някакъв Бог, който се крие в Своето божествено царство; който е създал  света, а пък сетне не обръща внимание на творенията си. Не, нуждаем се от грижовен Бог, който не просто поставя началото на цялата система, но от време на време я и навестява. Той не ни е изоставил. Затова следва да се запитаме: каква е причината Всевишния да идва на Земята? Мисля, че това е много важна тема: защо Кришна се е спуснал в този свят?

Първата причина е, че Майката Земя, заедно с боговете, отишла при Брахма, вторичния творец. Притхиви му казала: „Наскоро четирите ми крака бяха счупени и не мога да вървя. Съпругът ми Дхарма, олицетворението на религията, който сега е в облика на бик, също не може да върви. Понастоящем има толкова много грях в този свят. И мъжете, и жените са като животни. Тъй наречените свети люде и санняси не спазват правилата на светия живот. Правят някакво изкуствено шоу, ала същевременно са винаги двулични. По този начин имаме толкова много проблеми. Моля те, спаси мен и моя съпруг!”

И така, Майката Земя била притеснена. Мисля, че това е описание на наши дни, макар да се е случило доста отдавна. Изглежда все същата история се повтаря през цялото време. Има нещо хубаво в началото, което постепенно се покварява. Тогава богинята на планетата Земя, Притхиви, дошла при Брахма за съвет.

„Брахма много се обезпокоил и отишъл заедно с Притхиви и боговете на брега на Млечния Океан. Там започнал да извършва арадханам, медитация върху Гарбходакашайи Вишну. В своя транс той чул отговора на Бога: „Вече знам за всички тези проблеми. Върховният Господ, Кришна, знае всичко и скоро ще се спусне. Всички богини трябва да дойдат в облика на земни жени в Гокула Вриндавана и Матхура, а всички богове – в облика на гопали и Ядави. Кришна ще се появи съвсем скоро.” Това е една от причините за идването на Кришна.

И така, ако има твърде много проблеми в този свят, можете да очаквате появяването на Върховния Бог. В началото на 20ти век Бхактивинод Тхакур, наблюдавайки условията на Земята, политическата ситуация и т.н., казал: „Ах, този свят е толкова полудял, че само някой аватар може да помогне!” Не зная какво би казал, ако можеше да погледне света сега. Навярно: „О, нуждаем се от двойна инкарнация.” Така че когато има проблеми, можем да очакваме от един състрадателен Бог да дойде да ни спаси. Той не би казал: „Ами, сами сте си създали проблемите – сега преглъщайте ги.” Не, в „Гита” е казано: „Със състрадание ще се появя в сърцата им и ще им дам трансценденталното знание, чрез което могат да дойдат при Мен.”[1]   

 (следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 10.10-11Leave a Reply