Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Трябва много да внимаваме за качеството на святото име. Защото святото име не е материална вибрация, а е заредено с нещо – заредено е с преданост, с посветеност. Както е казано: “Дадами буддхи йогам там[1] – буддхи-йога, обаче с прити-пурвакам” – в съзнанието присъства заряд от любов. По същия начин буквите или звуковото изражение трябва да са заредени с вашата посветеност.

Най-добрият пример е Гоура Кишора дас Бабаджи Махарадж. Мисля, че никой не би поставил под въпрос качеството на неговото мантруване. Но много пъти той се хвърлял в Ганг, готов да се удави, защото чувствал, че святото име не идва, не се спуска на устните му. Бхактите на брега наистина се плашели и го умолявали: “О, Бабаджи Махарадж, излез, излез от Ганг! Недей да се давиш!”

А какво е качеството на нашето мантруване? Къде е Ганг, в която да се удавим?

Или пък, чувал съм една история от Южна Индия. Знаете, в Южна Индия хората почитат или Рама, или Вишну, а също и Шива. Там бил основан ашрам и едно от момчетата, един брахмачари, носел съдовете на реката да ги измие. Не щеш ли, ухапала го змия. А както знаете, змийското ухапване е много опасно. Остават ти няколко минути живот. Момчето на практика вече било изгубило свяст. Но тогава останалите разбрали какво се е случило, втурнали се при него и започнали да напяват махамантрата в ушите му. Той дошъл на себе си и бил невредим. И веднага селяните започнали да им обръщат внимание: “О, тази мантра е много ефективна срещу змийско ухапване! Наистина работи.”

Ние преследваме своите лични цели и облаги: защита срещу змийско ухапване, решение на финансовите проблеми… Няма значение, работи! Но ако търсите истинския резултат, тогава ще трябва да посветите малко повече време. Защото мантруването на святото име с посветеност ще доведе до мантруване в чиста форма. Съществува нама, съществува и шуддха-нама. А шуддха-нама ще доведе бхакти, према. Према е много могъща, по-могъща дори от Бога. Той става роб на онези, които притежават подобна преданост и посветеност. Затова е и донякъде резервиран да я раздава свободно. Той е готов да раздава материални облаги, някое и друго освобождение, малко мистични сили, просто за да заблуди, да отклони вниманието ви. И много хора са готови да заменят божественото за материални неща. Обаче за предания това е много болезнено. Затова ние се стараем да приканим хората към този процес на пречистване и чрез божествения досег на святото име от материалисти можем да станем отдадени слуги на Бога.

Качеството е много важно.

Въпрос на Яшода: Аз през цялото време търся и разсъждавам какво е истинската медитация във връзка със святото име? Защото имам известно неразбиране, дължащо се на предишните ми опити да медитирам, когато постоянно заспивах.

Тиртха Махарадж: Както експериментирахме, съществува вибрационно въздействие върху тялото. Извършвайки какъвто и да било тип духовна практика, ти се пренасяш от едно ниво на съзнание в друго. Така както думите притежават тези четири аспекта – звукът, смисълът, чувството и трансценденталният – по същия начин и човешкото съзнание също има четири фази. Първото е будното съзнание, когато сетивата ви са обърнати навън. Ала то е много активно и притеснено състояние на ума. Състоянието на сън е когато сетивата ви са обърнати навътре. Третото – когато сетивата не са насочени нито навън, нито навътре – това е състоянието без сънища, състоянието на вдъхновение, така да се каже. И четвъртото отново е трансценденталното, духовното. И така, когато сме будни, умът ни е много активен, но всичко е насочено навън. Когато започнем да медитираме, когато спрете външната насоченост на сетивата си, тогава те се обръщат навътре и, понеже така сме обусловени, когато сетивата се обърнат навътре, ние заспиваме и сънуваме. Затова в началото е възможно да е налице подобен ефект – прекратявате функциите и започвате да сънувате, така да се каже, заспивате. Обаче по-късно ще сте в състояние да овладявате тези импулси. Тогава ще можем да поддържаме едно съвсем будно състояние, въпреки че няма външна функция.

Същото се случва и когато някой започне да мантрува. Понякога всичките ви телесни функции са много спокойни, забавят се до едно умиротворено състояние. Докато се опитвате да го постигнете механично, ще заспивате. Но подходите ли по емоционален начин, тогава ще танцувате и ще пеете в екстаз. Ако святото име танцува на устните ви, как бихте могли да заспите? Но ако святото име танцува на устните ви, дори и да заспите, това е божествен сън.

Веднъж бяхме поканени да дадем лекция в един университетски клуб. Програмата беше пълна – бхаджан, лекция, слайдшоу, прасадам, разговори – всичко. Започна около шест часа вечерта, а около полунощ някой от публиката попита: “Може ли да попеем още малко?” Бяхме наистина изтощени, но как можеш да устоиш на подобна покана! И жената, която поиска повече бхаджан, разбира се стана бхакта, много добра бхакта. По-късно тя ми разказа своята история – тя също бе ходила на йога курсове и практики. И каза: “Преди йогите винаги говореха за самадхи, транс, екстаз… Никога не разбирах какво е това! Ала след бхаджана веднага разбрах какво е.” Така че това е добър знак. Просто дръжте очите си отворени. Ако на публична лекция някой каже: “бхаджан!” – това е потенциален бхакта. Защото бхаджанът винаги докосва сърцето.[1] „Бхагавад Гита” 10.10Leave a Reply