Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Ако някой се интересува от ефектите на святото име, препоръчвам ви много внимателно и задълбочено да прочетете статията на Шрила Шридхара Махарадж “Спускането на святото име”. Защото ако целият този свят е вибрация, тогава е много съществено какъв вид вибрация създаваме ние. Какво добавяме към този свят? И разбира се, какъв вид вибрация приемаме от света. Например, ако бяхте достатъчно чувствителни, тук бихте могли да доловите неизброими вибрации, да речем телевизионните и радио предавания, радиостанциите, телефоните, различните микровълни, военните линии, съседите – толкова много вибрации съществуват. Но колко от тези различни вибрации са божествени? Мисля, около 70-80 процента от интернет трафика е порнография. Какво да говорим за останалите вибрации и предавания!? Те са наситени с много примитивна информация. Или пък изричането на лъжа – това резонира в тялото. По същия начин както святото име докосва сърцето и душата, така и лъжата, омразата, лошите думи, които изричате също ще завибрират в тялото ви. Те биха могли просто да ви разбият ума. Така че трябва да сме много внимателни. Затова пречистеният живот е от съществена значимост за духовното израстване.

Обаче колкото повече се пречиствате, толкова повече ще страдате от неблагоприятните обстоятелства. Защото тогава ще бъдете по-чувствителни и още по-силно ще усещате нелепите атаки. При все това, продължавайте! Защото следващата стъпка е, когато започнете да ставате по-силни. Святото име е досущ като защитна система около вас. При различни случаи има специални защитни мантри. Но ако се отдадем под закрилата на Кришна, кой би могъл да ни атакува? Макар че в наши дни дори във Вриндавана най-високи са не куполите на храмовете, а ретланслационните кули на мобилните оператори. Така че в святото място също навлиза различна вибрация. Но ние имаме преимуществото поне да знаем, че съществува и божествена вибрация. И точно както камертоните са настроени да долавят само определен тип вибрация, ако и ние по същия начин настроим сърцето и душата си, ще съумеем да избираме най-добрата вибрация.

Ала защо трябва да говорим за лошите вибрации в света? По-добре да възпяваме светите имена. Защото ще настъпи трансформация в сърцето ви.

Въпрос на Манджари: Гурудев, ти каза, че следващата фаза е когато станем достатъчно силни, за да не бъдем лесно раними и повлиявани. Как ставаме по-силни?

Тиртха Махарадж: Като го правим! Това не е просто резултат на собствените ни усилия, но и закрилящият щит на бхактите, Чайтаня Махапрабху и самият Кришна. Кой тук гледа филми за Дракула? Знаете, когато рисуват защитен кръг около героя и лошите не могат да влязат вътре в кръга. Просто трябва да изчакате първите слънчеви лъчи на изгрева и тогава сте в безопасност. Но кое е магичният кръг в живота в преданост? Магичният кръг се дава от духовния ни учител. Той ще ни каже: “Това са границите. Стой вътре в тях.” Тогава си напълно защитен. Затова даваме обет да изучаваме и прилагаме на практика дхарма, да приемаме правилата и предписанията, т.е. забраните, и да следваме препоръките. На практика това е магическият кръг около вас, който ще ви защити. Понеже нашите гуру са достатъчно силни да ни закрилят и знаят как да го направят, затова те задават границите: “Това са границите. Вътре си на сигурно.” Точно както е с едно малко дете. Поставяш му определени граници и вътре в тях то е в безопасност. Но какво се случва ако то излезе извън защитения кръг? Първо, то ще започне да плаче, а пък вие ще започнете да треперите. Същото става и когато вие излезете от магичния кръг; тогава трябва да поемете цялата отговорност. Можете да излезете, но после си е ваша работа. Докато действаме вътре в този защитен кръг, сме съвсем на сигурно.

Но това е един вид трансформация. Най-напред, когато изоставите материалните си обусловености усещате, че ставате по-уязвими. По-късно този воал на илюзията отпада напълно и виждате, че ние винаги сме под закрила. В подслона сме защитени.

(следва продължение)

 Leave a Reply