Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос на Ямуна: Когато Бог Брахма се родил в лотосовото цвете, той започнал да слиза надолу по стъблото на лотоса и се казва, че слизал безкрайно дълго време, но не успял да достигне пъпа на Вишну, откъдето всъщност лотосът израства. Върнал се и седнал да медитира, и чрез медитацията достигнал.

Тиртха Махарадж: Почти е така, защото той се опитвал да слезе надолу, за да открие корена на лотосовото цвете, ала безрезултатно. Тогава се върнал в самото цвете и седнал да медитира. И в тази медитация разбрал: не мога да намеря края на лотоса, затова по-добре да го обожавам. Така че заключението не е медитация, заключението е обожание. Защото не можем да проумеем, затова по-добре да обожаваме. Така че дори в самия най-първи акт във вселената се достига до заключението за преданото служене.

Ямуна: Също така съм чувала две версии: че първият звук, дочут от Брахма, бил тапаха и че първият звук бил ом. Кой е бил първият звук и кога го е чул той – преди да медитира, по време на медитацията или след като е достигнал до заключението?

Тиртха Махарадж: Първата мантра, дадена на Брахма, е тапаха.  Това било вдъхновението, дошло през сърцето му: извършвай отречение, тапаха означава отречение. Но тапаха значи също и енергия, топлина. Това ни навежда на мисълта, че посредством медитация ще се сдобием с повече сила. Тогава Брахма бил способен да изпълни задачата да подреди вселенската материя.

Ала иначе първият звук, който е отекнал в пространството, е ом.  Не съм го проверявал, но казват, че ако вземете метална плоча, хвърлите малко пясък върху нея и започнете да резонирате с плочата, пясъкът ще оформи ом върху повърхността й. Не зная, но така казват. Това показва, че дори в отражението присъства изначалният съзидателен звук. И така, можем да кажем, че ом е първата мантра, въдворяваща ред всред хаоса. Има няколко милиона ведически мантри, защото цялото творение зависи от мантрите. Те са като кодове на битието. Първата мантра, основната, коренна мантра е ом. Ом в крайна сметка е като звукът от флейтата на Кришна. Ние говорим за материалната вселена, обаче всичко, което съществува в материалната вселена, идва от божествената сфера.

 Leave a Reply