Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Знанието, паметта и забравата – всичките идват от Кришна. Най-напред Той ни дава малко забрава, след това дава знание, а накрая и помнене. И ако погледнете тези три стъпала са в градираща последователност на все по и по-дълбоко духовно разбиране.

Как така забравата идва от Кришна? По два начина: той ни помага да забравим за материалните неща, за материалните привързаности, тъй като упражнява Своята привличаща сила. След като Той ни привлече, ние забравяме всичко – а по-късно започваме и да разбираме. Значи най-напред забравяме за материалното, а после започваме да научаваме по нещо мъничко за божественото. А когато укрепнем в знанието, тогава разбираме, че Бог е Върховен. Но това не носи кой знае какво истинско удовлетворение на душата. Ако живеете близо до Витоша, но не можете да се изкачите на нея – това не би ви удовлетворило. Така че просто да знаем, че Бог е велик, това не е достатъчно. Но си е голямо знание да разберем това – няма съмнение.

След това отново Кришна ще ни даде забрава, за да забравим за Неговото величие. Първата илюзия се нарича маха-майа. Маха-майа разделя. Но тази нова забрава се нарича йога-майа и тя обединява. Забравяме за величието на Бога и можем да дойдем по-близо до Него. Ако Садху Махарадж бе упражнил кралската си власт, вас би ви било много страх да го доближите. Защото пред краля всеки трепери. Но понеже проявява силата си на Махарадж, той прегръща всички. Така че това е една друга забрава с Кришна. Той се превръща за вас в палаво момче. Или в най-добър приятел или в нещо друго в съответствие с виждането ви, в съответствие със способността ви да отвърнете на изначалния Му повик. Но тази божествена забрава е много благотворна в духовно отношение.Leave a Reply