Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 20.06.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Въпрос на Теджасвини: Ти ни обясняваше името на Кришна. Но можем ли да чуем за името на Радхарани?

Свами Тиртха: Добре! И така, криш-на – това са две срички; ра-дха – също две срички. Какъв беше резултатът от буквата ‘ра’ в името на Кришна? Беше поддържането и закрилата; беше свързана с Вишну и с познаването на Ведите. А какво е заключението на Ведите? И Ведите, и Пураните, и „Рамаяна”, и всичко друго, и в началото, и в средата, и в края всъщност прославя Всевишния – това е темата. А същината на тази прослава е божественото служене.

Така че първата част от името на Радхика, ‘ра означава, че просто като произнасяте този звук – предаността, бхакти, и освобождението, мукти, ще станат ваши дарове. „Ра!” – мисля, че това е достатъчно! Нима е необходим някакъв друг звук? Освобождение и преданост – та какво друго има?!?

Има и „дха”; какво означава „дха”? Ра-дха. Ако добавите „дха” накрая, ще достигнете царството на Бог Хари. Ра-дха – ще бъдете освободени, ще бъдете предани и ще достигнете божественото местоназначение.

Значи, като казвате „Радха” това означава, че ще достигнете окончателното си местоназначение, а като казвате „Кришна” това означава щастието на съществуването, блаженството на живота. Радха-Кришна прана мора югала-кишора/ дживане маране гати аро нахи мора[1] – „Независимо дали съм жив или мъртъв, Радха и Кришна, Вие сте моето съкровище, Вие сте моят живот.”

Затова моля ви, продължавайте да възпявате Техните имена. Радхика и Говинда могат да ни помогнат, а ние можем да Ги обожаваме. Мисля, че това научихме в последните дни: да започнем от йога, да продължим с бхакти и накрая да стигнем до према, божествената любов.

За всички тези, които са тук, за тези, които вече ги няма и за всички онези, които предстои да дойдат, божествените планове най-вероятно са подготвени. Обожанието е започнало преди да се присъединим; сега ние участваме в това служене; обожанието навярно ще продължи и след като си заминем. Затова просто нека направим нещо хубаво докато сме тук.

[1] Куплет от песен на Нароттам дас ТхакурLeave a Reply