Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
“Животът и учението на Чайтаня Махапрабху” е вдъхновен, екзотичен и задълбочен разказ за последното посещение на Шри Кришна в земите на Индия през XVI век.
Тази на пръв поглед приказна история постепенно разкрива една по-висша реалност, където единствен господар е любовта.
В този необикновен свят обикновените смъртни встъпват във вечна любовна връзка с Върховния Господ, постигайки абсолютното щастие.

Бхакти Абхай Нараян Свами
/1954-1993/
Роден e в Унгария, където прекарва детството си. В юношеска възраст емигрира в Швеция. Там среща своя духовен учител – Бхакти­веданта Свами Прабхупада, който е основният разпространител на Гаудия Ваишнавизма на Запад.
По негово настояване, Бхакти Абхай Нарайан Свами става първият проповедник на мисията на Шри Чайтаня Махапрабху в страните зад тогавашната “желязна завеса”.
След падането на комунистическия режим в Унгария той преподава Източна философия в университета в Пейч.
През 1985 г. приема монашеския орден саннйаса от Б. Р. Шридхара Дева Госвами Махараджа в Индия.
Благодарение на неговата смелост и изпълнено с любов към Бога сърце, древната мъдрост на Ведите стана част от съвременния живот.

За заявка на книжка: 0886 313 388 КристиLeave a Reply