Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
gold'n'tears

Възлюбеният на човешките същества е Богът. Обаче кого обича Богът? Именно това трябва да търсим. Бог е загадката на загадките, ала любимата на Бога е дори по-висша загадка.

От една страна можем да кажем, че всички живи същества са възлюбени на Бога. Защото ние се надяваме, че Богът ни обича всички. Но всъщност Той има някои предпочитания. Той предпочита онези, които Го обичат. А има една специална личност, която обича Бога най-много.

Разбира се, ако хората най-общо говорят за религия, за някои е трудно да приемат дори, че съществува Върховен Бог. Но да проумеят, че има и някои много близки придружители на този Върховен Бог е даже още по-трудно. По културни причини можем да си представим най-много ангели. Обаче има и повече от ангели. Така че всички тези толкова интимни спътници на Кришна на практика са отвъд въображението ни. Невъзможно е да се проумеят тези нива на съществуване. Но нима е нужно да се разбере абсолютната истина? Ти как мислиш, Парамананда Прабху?

Парамананда: Мисля, че е нужно абсолютната истина да се живее.

Тиртха Махарадж: Правилно; казва се, че не само не е нужно, но е и невъзможно да се разбере Абсолютът; по-добре да Го обожаваме. Защото чрез обожание можете да се доближите до истината. Анализът би ви отдалечил от истината. Обожанието ще ви доближи.

Това е особено вярно и с хората. Ако искате да анализирате свой приятел, нима това е възможно? Нима това се нарича приятелство? Не, каквото анализираме, то не е истинско приятелство. Защото в приятелството вие не мислите, не анализирате, просто живеете. Какво пък да говорим за други емоционални връзки като обичта! Мигар бащата анализира сина си? След двадесетата година – да: “Допуснах грешка”. Ала преди това няма анализ, само любов, грижа, внимание.

И така, истинската връзка не я анализираме, чувстваме я. Този е начинът да се подхожда към истинските неща. Това особено важи за Шримати Радхарани. Искате ли да Я анализирате, забравете! Тя ще избяга. Ако искате да анализирате Кришна или да измерите Кришна, как се нарича това? Нарича се мая, илюзия. Мая означава също „да измериш”. Да измериш Бог – това е невъзможно! А да анализираш Богинята – това е глупост. Затова по-добре да обожаваме тези толкова висши нива на съществуване, защото ако пречистим сърцата си, повече истина може да ни осени.

Затова днес ще обожаваме и възхваляваме любимата на нашия Бог чрез една песен. Това е песен от Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, който е написал биографията на Чайтаня Махапрабху и който е бил много решителен и отдаден последовател на Бога. И тъй като Махапрабху е аватар обединяващ Радха и Кришна, за последователите Му е много лесно да се съсредоточат и върху Радха, и върху Кришна. И както Махапрабху понякога проявява аспекта на Върховен Бог, друг път показва аспекта на предан, а в много редки случаи разкрива екстазното настроение на Радха, така и отдадените на Махапрабху също понякога възхваляват ту едното настроение, ту другото.

Шримати Радхарани е творческата енергия на Кришна – тя разкрасява всичко, превръща всичко в артистично приношение – затова не е и чудно, че Кришнадас Кавирадж Госвами се стреми да се изразява по изключително поетичен начин.

И така, какво казва той? Блестящото сияние на Нейния лик надвишава благородството на златистия лотос, цял в червени прашинки, а ароматът на трансценденталната Й снага надминава уханието на лотос примесен с шафран. Тя сбъдва всички жадни копнежи на принца на пастирите, Шри Кришна. Дано тази Шримати Радхика ме дари със служене в лотосовите си нозе.”

Бихте ли очаквали подобен изказ от една богословска поезия? Това звучи ли като някакви догматични трактати? Или като суха философия? Или като отегчителна таттва, духовна истина? Не. Онова, което не можете да изразите с обикновени думи, трябва да го изпеете.

И разбира се, всички обекти, споменати тук, като например златист лотос, опръскан с червен прашец, са изключително поетични изрази на върховната красота и върховната мистерия на живота. Лотосовото цвете е символ на най-голямата чистота в духовността. То също е и символ на творението. Когато лотосът не е разтворен, а е във формата на пъпка и се намира в дланите на бог или богиня, той символизира потенциала на вселената. Така че това е преди сътворението. Но тук виждаме златен лотос, напръскан с червен прашец. Така че не става дума за потенциал, а за пълно разцъфване. Не тръгваме преди сътворението, не тръгваме от потенциал, тръгваме от същината. Върховната красота на потенциала на битието е надмината от разтворения цвят на лотоса на проявеното творение, ала дори и тази красота е надхвърлена във висша степен от красотата на Шримати Радхарани. Визията е поразителна! И не само визията, ами и ароматът. Така медитацията ви върху Върховната Богиня е пълна. Не просто виждането, не просто ушите, не само вкусът ви; участва и уханието.

И така, трансценденталното ухание на Нейното тяло е по-пленително от аромата на лотос, примесен с шафран. Кришна има добър вкус. Той харесва красотата. И е поклонник на най-добрия инсенс, на най-добрите благоухания. Знаете ли каква е средната цена на благоуханните пръчици във Вриндавана? Колко струва един килограм? Зависи от вида, но можете да започнете с 200 рупии за килограм. Обаче това е началното, съвсем ниско, елементарно качество. То е за туристите, които се задоволяват да подушат нещо, но им липсва истинският вкус. Защото има и друг тип инсенс, който струва 100 долара килограма. Той се предлага само веднъж или два пъти годишно на Кришна. Той е смесица от най-ароматните субстанции на планетата земя. Ала дори и този изключително скъп инсенс е невзрачен в сравнение с аромата от тялото на Шримати Радхарани.

А защо Тя има тези качества? Как мислите?

Харилила: За да Го удовлетвори?

Тиртха Махарадж: Това нейни качества ли са или не?

Отговори: Нейни.

Тиртха Махарадж: Добре! Но твоят отговор е много уместен. Всички качества на Шримати Радхарани са, за да служи на Бога. Обаче защо Тя притежава качествата? Понеже служи на Кришна, затова ли се е сдобила с добри качества; или по природа има превъзходни качества, които са достойни единствено за служенето към Кришна? Това не бива да анализираме повече, нека просто обожаваме. Защото Те са най-добрата двойка.

 

(следва продължение)

 

 

 Leave a Reply