Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос: Какъв е смисълът на Исусовата жертва? Защо е пожертвал живота си? Какво е вашето мнение?

Тиртха Махарадж: Нима той въобще е умирал?… Но вие споменахте нещо много важно. Жертвата. Която ние също поддържаме. Ала жертвата не представлява усещане за смърт. Жертвата е усещане за живот. Онова, което трябва да пожертваме, са нашите недостатъци. И давайки ще получим. Ако отдадем себе си, Кришна също ще ни даде себе си. Ако дадете малка част, Той също ще отвърне с малка част. Обаче посветите ли се напълно, всецяло, тогава какво може да стори Той? Представете си, че някой влиза в дома ви и казва: “Аз съм твой. Отдавам ти се целия, ще ти служа, без да поставям каквито и да било условия – пък ти се грижи за мен. Ще стоя и ще чакам пред вратата ти. Няма да помръдна, без да ми кажеш.” Какво можете да отвърнете?! Невъзможно е да речете: “Ей, я се махай!” Не можете да кажете: “Няма да се грижа за теб.” Така че, ако вложите подобна интензивност в отдаването си, Кришна също няма да има друг избор. Той не може да каже: “Не, не, не! Не ме е грижа за теб.” В действителност Той се грижи през цялото време, осигурявайки ни жизнената енергия, въздуха, светлината и толкова много други неща. Всичко идва към нас чрез Него, посредством Него, от Него.

Всичките ни реализации зависят от отдадеността. А нивото на отдаденост на Бог Исус е било изключително високо. Той е бил готов да приеме мъчения, макар да не му е било лесно. Пролял е кръвта си.

Отдаването е трудно нещо, казвам ви. При все това, то принася плод.

Ала според мен, той изобщо не е умирал.

Въпрос: Имате предвид дори с физическото си тяло?

Тиртха Махарадж: Да, и това.

Въпрос: Но даже да е така, половината човечество вярва в традиционната християнска догма за неговата смърт и възкръсване…

Тиртха Махарадж: Добре, обаче аз седя тук. Не отивам при другите хора да обръщам вярата им. Но вие ме попитахте за моето мнение и, ако ми позволите, аз ви давам своето мнение. Ако ме питате: „Какво бихте казали на християните?”, това е съвсем друго. Разбира се, че не бих притеснявал вярата им. Защото ако те успяват да разберат нещо – имам предвид всеки, независимо от религията – ако е способен да разбере посредством своята вяра и убеденост каквото и да било за Абсолютната Истина, това е нещо истинско, авторитетно. От тази гледна точка дали преминавате през страдание или през екстаз е второстепенно. Достигнете ли до Бога, незабавно ще забравите за стъпките. Така че аз се старая да отвърна на въпроса ви. Ако искате да узнаете повече, мога да навляза в по-големи подробности, но мисля, че и така се разбираме.

Например в „Бхагавад Гита” Кришна казва: “Аз ще усиля вярата на човека в избрания от него път.” Това е съвършен отговор на всички различни въпроси! Защото Бог е този, който дарява вярата на човека според неговия вкус, имам предвид, вкуса на човека; според нивото му на разбиране, според нивото му на отдаденост. Ако някой се отдава по бизнес начин – петдесет на петдесет, полу-почти – ще получи и вяра петдесет на петдесет: “Може би Той съществува, а може би не съществува.” Ала пълната отдаденост означава пълна закрила.Leave a Reply