Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 08.05.2017 сутрин, Рила)

(продължава от предишния петък)

За брамините също се препоръчва да консумират кръв. Можете ли да ми обясните как?

Парамананда: Под формата на мляко.

Свами Тиртха: Правилно. Защото млякото всъщност е трансформация на кръвта. Затова има поговорка: „Засукал го е с майчиното си мляко”. Защо? Защото е дошло при него чрез тази субстанция. Тя носи съзнанието, носи посланието. По този начин брамините приемат кръвта и плътта на кравата – кръвта е млякото, а плътта е гхи, пречистеното масло. Това е нашето животинско жертвоприношение. Като казвате „сва-ха”, изливате гхи в жертвения огън, без да прекъсвате живота на съществото. Ако предлагате млякото и го приемате след това, то ще ви донесе различно състояние на съзнанието.

Така че жертвата е много сложно нещо. Всичко зависи от влиянието на гуните. Тези, които се намират под ограниченото, по-низше влияние, поднасят тялото, като го убиват. Ние трябва да поднасяме съзнанието. Това е нещо много деликатно. По много фин начин трябва да правим тази жертва, защото най-висшата жертва е да отдадем живота и любовта си – своята плът и кръв. Тях трябва да посветим по един много естетичен начин.

Въпрос на Махадев: Гурудев, хрумна ми една много странна мисъл. Хората казват, че човешкото мляко е най-близо до козето мляко. Това означава ли, че задължително съзнанието ни е подобно на козите, или подобието е просто в химическия състав?

Свами Тиртха: Не знам, не съм чувал това. Но обикновено ние предпочитаме кравето мляко, защото е саттвично. Другите животни предават различен тип манталитет. Козето мляко е много популярно, защото в по-малка степен се отхвърля от тялото. Обикновено сте по-толерантни към него, ако имате непоносимост към лактоза. Ако имате проблем, то може да ви помогне. Може би това е една причина защо го считат за по-подходящо – във връзка с някакви здравословни проблеми.

Ала във всички случаи млякото е преносител на любяща грижовност.

 

(следва продължение)

 Leave a Reply