Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 2 септември 2006, София)
Молитвите трябва да са насочени за благото на другите. Но ако имате някакво затруднение, бъдете готови да го споделите с Него. И аз мисля, че го правите. Нещо внезапно ви се случва и вие извиквате: „О Боже мой!” Нали, дори атеистите го казват. Има някакъв инцидент и те извикват: „О Исусе Христе!”
Това е нещо естествено. Ние изначално сме свързани, ние идваме от този извор. Естествено за душата е да има вяра. И е естествено когато си в беда да извикаш: „О Господи, моля те, помогни ми!” Но недейте да забравяте за Него и когато сте щастливи, нали? Защото когато сме щастливи, много рядко се сещаме да извикаме: „О Господи, благодаря ти!” Не бива да сме себични. Искаме да го натоварим с трудностите: „Това е твоя работа, погрижи се”, но когато получим щастие: „И сам мога да се справя.”
Такава е човешката природа. Така че когато говорим за манталитета за наслаждение, не бива да сме едностранчиви, да искаме да се наслаждаваме само на щастието. Наслаждавайте се и на трудностите.
Въпреки всичко… светците проправят пътя ни, писанията ни водят, а Кришна ни приканва. Тъй че какви изобщо проблеми бихме могли да имаме?! Всичко е единствено недостиг на вяра.
Но казва се, че Кришна притежава безгранична милост. И той упражнява Своята милост върху преданите Си по невъобразими начини. Така че недейте да мислите как ще дойде до вас милостта Му, просто я вземете. Щастливи сме когато милостта идва по наш вкус. Но когато тя идва по Неговия вкус, тогава ни е по-трудно да се справим.
Бог е не само велик, но и любящ. Любящ и любим на мнозина. Затова в крайна сметка трябва да стигнем до степента, в която да разберем, че не любящият Бог е във фокуса на вниманието ни, а онези, които го обичат с преданост – те са нашите учители. Усещате ли разликата? Разликата е огромна.
Защо? Защото от тях можем да научим, как да Го обичаме. Разбира се, ако се фокусираме върху Него можем да се научим да обичаме слугите Му. Както и да го погледнем, комбинацията е добра. От която и посока да го подхванем, от която и страна да тръгнем, трябва да достигнем до емоционалния подход към Върховния Бог.


Leave a Reply