Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Shri Krishna Chaitanya

Въпрос на гостенка: В „Бхагавад Гита” Върховният Бог казва: “Изостави всички видове знание и просто Ми се отдай.” Бихте ли обяснили моля какво означава това?

Тиртха Махарадж: Той казва: „Изостави всички дхарми, ангажименти.”[1]

Гостенка: И религии, и всичко останало.

Тиртха Махарадж: Виждам, че сте добре запозната с „Гита”. И така, какъв отговор предпочитате – тип таттва, т.е. сух отговор, или раса тип, екстазен отговор? Какъв ви се нрави?

Гостенка: Аз харесвам средните пътища, има ли среден път?

Тиртха Махарадж: Златният среден път. И така, в началото на духовното си развитие ние искаме постижения. Знание, мистични сили, отречение, щастие – имаме различни цели и амбиции. А от един светец очакваме да е разумен, знаещ, себеовладян. Ала когато Чайтаня Махапрабху срещнал Своя духовен учител – Той бил на поклонение и там срещнал Ишвара Пури – учителят видял, че този млад мъж е много обещаващ, много сияен! Затова Го благословил да възпява светите имена на Кришна. Но знаете, при посвещението получаваме име, мантра, както и някои други дребни неща. Така че Ишвара Пури дал на Чайтаня, който по онова време се наричал Нимай Пандит, тази Харе Кришна мантра. А ученикът трябва да практикува. Затова следващия път, когато срещнал Своя духовен учител, Той започнал да протестира: “Що за мантра Ми даде? Преди Ме считаха за учен мъж. Сега изгубих хладнокръвието си. Преди бях много себеовладян. Сега, докато повтарям тази мантра, не мога да не танцувам и подскачам. А това никак не подобава на един учител по логика. Каква е тази мантра, която си Ми дал?” И така, вместо да получи повече знание, Той изгубил и с готовност се отказал от академичното си образование заради божествения екстаз.

Затова Кришна казва: “Изостави всичко.” Какво трябва да изоставим? Привързаностите. Защото в повечето случаи ние сме привързани и към нашите религиозни формалности. Откажете се дори от тази привързаност! Казано по по-съкровен начин това означава: “Елате по-близо до Мен. Не се приближавайте към религиозните формалности, приближете се към Мен! Аз съм същината на цялата религия. Аз съм отвъд всички човешки дейности, цели и амбиции. Аз живея в сърцата ви, елате по-близо до Мен! Не се удовлетворявайте с Моята сянка.”

Ето по тази причина Кришна казва: “Изостави всичко и не се страхувай!” Така че Той ни дава и закрилата.

[1] Бхагавад Гита 18.66Leave a Reply