Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
DSCF5631

Ако си спомням правилно, Джаядев Госвами беше този, който гледал навън през прозореца и, наблюдавайки страданията на хората наоколо, казал: “О, така болезнено е да виждам страданията на другите, че сълзите ми текат толкова много, та измокрят цялото ми тяло и разкалват пръстта. Толкова много сълзи текат, докато вървя към Теб, мой Господи! Но от сълзите ми има поне някаква мъничка полза, понеже като размекват пръстта, людете ще видят по отпечатъците от стъпките ми коя е посоката към Теб.”

Има един друг свят човек в Индия, който казва: “Готов съм да приема ужилвания от скорпиони във всички пори на тялото си, ако можех да облекча страданията на живите същества.”

Така че има различни нива на посветеност в това отношение. Ние трябва да разпознаем своето ниво и своето служене – какво се очаква от нас и какво ни е дадено като талант от Върховния. Защото не забравяйте, че сме част от един велик експеримент.

Манджари: Експеримент? Не е ли лила?

Тиртха Махарадж: Разбира се, в крайна сметка това е божествената лила, но има толкова много изкривявания, глупости и лоши неща в духовния живот, че трябва да установим един вид сносно Кришна съзнание, което е възможно да се практикува, да се върши по естествен начин.

Може би не осъзнавате и може би не е ваша работа все още, но това е експериментът, който се опитваме да направим. Затова призовавам всички: моля ви, ако все още не разбирате, ако не виждате перспективата му, поне не го препятствайте. Това е смирената ми молба. Защото това е велика задача.

И казвам ви, ние по някакъв начин сме скрити от Кришна в Източна Европа. Но ако, например, Абхай Чаран Прабху живееше в Калифорния, Америка, той щеше да бъде стандартът за ваишнава сиддханта. Разбира се, ако живееше в Калифорния, нямаше да бъде Абхай Чаран Прабху, така че това също е една малко сложна мрежа. Но това, което искам да кажа, е че имаме съкровища тук. Изключителни съкровища! Такива визии, такива реализации, такова дълбоко познание, такова човешко разбиране, че е отвъд пределите на ума. Вероятно вие нямате база за сравнение в международен план, но аз имам. Знам за какво говоря. Не казвам, че това, което имат другите, не е добро, но това, което имаме ние, е много добро. Моля ви, помогнете ми да го превърнем в успех. Таен успех.

Крипадхам: Абхай Чаран Прабху даде много добър пример вчера, защото не искаше да пее, въпреки че пее божествено красиво, а през цялото време предлагаше на другите да пеят. Отказа да пее, докато не пяхме ние.

Тиртха Махарадж: Виждате ли, именно това е културата. Затова общувайте в това настроение, израствайте в това настроение, а не в другото настроение. Мисля, че някои от вас имат известна представа и за различни настроения в живота на бхактите. Точно това е експериментът! Обикновено не споменаваме имена, но в този случай, мисля, можем да кажем: Абхай Чаран Прабху е приет от всички за несравним авторитет! А се държи по такъв скромен начин. Това е нашият стандарт. Искам така да се случват нещата. С това настроение трябва да продължавате! Това е истинският път. Когато някой е истински квалифициран и смирен, но по такъв завладяващ начин – това е наистина неустоимо. Незабавно можете да разпознаете и оцените и авторитета му, и неговата компетентност.Leave a Reply