Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Всички хора имат олтар в дома си: нарича се телевизор. Това е техният Гурудев. Правят му пуджа, дават дарения – всеки месец плащат сметките. Понякога му слагат красива покривчица отгоре, украси… И всяка вечер слушат лекцията. Принципът е един и същ – хората се нуждаят от напътствия. Но ги приемат от погрешен източник. Ако вземеш да речеш: „Моят Гурумахарадж ми каза…” те ще отвърнат: „Фанатизъм! Та той не знае!” Или ако цитираш: „Чел съм в „Бхагавад Гита”…” „Внимавай! Това е много опасно!” Защото техните шастри са вестниците, техният гуру е телевизорът. Принципът си е един и същ – получават инструкции, получават наставления, но от неправилно място. А когато кажеш: „Научил съм от бхактите…” те ще рекат: „Промили са ти мозъка!” Затова в някои държави имат офиси по пре-промиване на мозъка – за да върнат людете в „нормално” умствено състояние. Например ако не стъпваш в кръчми, ако не пиеш алкохол и не ходиш на лов за жени – това е много опасно! И те се опитват да направят всичко, на което са способни да ти пре-промият мозъка. А когато се завърнеш в прегръдките на майа, всички си отдъхват: „Ох! Успяхме…”

 

Хората имат едно специфично качество – способност да избират. Трябва да използваме тази си способност по най-добрия начин. Изберете източниците си на информация. Изберете си гуру – дали това да бъде едноокият телевизор или истински духовен учител. Трябва да прилагаме способността си за избор.Leave a Reply