Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Разбирането за Божествената Любов е много извисено разбиране. Най-напред повечето хора трябва да разберат какъв е смисълът на живота, какво означава съществуване. Първо трябва да открием, че съществува Бог. Как? Целият свят е бил сътворен посредством звуци. Ако ние пеем божествените звуци, ако имаме тази божествена звукова вибрация, тогава един нов свят, един нов вид битие ще бъде сътворен в нашата структура.

Представете си, в началото е било мрак, всички свещени писания казват, че е било мрак. Сетне се появила светлината – това отново е среща на тъмнината и светлината. Значи дори в самото начало на сътворението, в самото начало на битието присъства нашата концепция за Радха-Кришна, за Радха-Говинда, ала в скрита форма.

Ако пеем една мантра на сътворението ще разберем, че Бог съществува и че Той е върховният интелект. Ом намо бхагавате васудевая! Сътворението на новия свят е извършено. В умовете и в сърцата ни е установен нов космически порядък. Защото в тази мантра се казва: “О мой Господи, о върховна интелигентност, отдавам се на Теб и възхвалявам Твоето величие.” И така, новият свят е сътворен в сърцата ни, а на трона на сърцата си можем да поставим, да поканим нашия Бог. В същото време тази мантра е най-силната защитна мантра, закриляща ни от всички лоши влияния. Така че винаги, когато сте в беда, не забравяйте тази мантра, тъй като тя ще закриля нашия съзидателен, съкровен свят, нашия вътрешен космос от всяка опасност. А ако го има Бог, нима могат да съществуват каквито и да било нещастия или опасности?

Дамодар: Съществува опасността да се влюбим в Бога.

Тиртха Махарадж: Има и още една опасност – да Го забравим. Затова нека през цялото време да бъдем свързани. Съществува едно неутрално положение, в което нито се влюбваш, нито го забравяш – това е един вид равнодушие.  Знаете, много пъти съм ви споменавал, че дори в Библията е казано, че Господ не харесва равнодушието. Така че неутралността не струва. Или бъдете влюбени, или забравете. Но окончателното наставление на Ведите е винаги да помним и никога да не забравяме. И така, за да се преодолее неутралността има само един шанс и той е посветеното служене. Затова след като това разбиране за Бога се е появило в умовете ни, в сърцата ни, в нашата структура – ако вярваме, ако приемаме, че Той съществува – тогава следващият въпрос е по какъв начин съществува, каква е природата Му, какви са дейностите Му, какъв е вкусът Му, какво Му се нрави? Това е науката, която разкрива Бога – да се изследват Неговите пътеки. Това краят на пътя ли е? Не, то е някъде по средата. Краят на пътя е едно различно ниво на духовно извисяване, ала тъй като всички вие сте много сериозни и посветени практикуващи, не следва да говорим за началото, нито пък за края. Понеже се намирате след началото и преди края. Намирате се някъде по средата – нито тук, нито там.

Днес се опитахме да подготвим сърцата си с тази прекрасна мантра: Ом намо бхагавате васудевая”, така че в сърцата ни да бъде сътворен един нов свят, един нов космос; нека изпълним тази вселена с най-красивите чувства.

 Leave a Reply