Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 7 септември 2005, Ахтопол)
Обикновено си мислим, че най-големият грях е да се убие човешко същество. Че това е най-чудовищното криминално дело, което можем да извършим. Но има още нещо, което е дори по-чудовищно и е по-голям грях.
Много важен момент е, че душата никога не може да бъде погубена. Тъй че на фона на вечността на душата, да убиеш някого или да прекъснеш настоящия му живот – това не е най-страшният проблем. Понеже е вечна душа, той все ще продължи да съществува някак. По такъв начин възпираш само един човек, но останалите продължават. Но погубиш ли културата, тогава убиваш всички които са част от тази култура. Ако завържеш незаконни връзки с нежелани хора, което съвсем просто казано означава да предадеш страната си, например, това е огромен грях, тъй като засяга цялата страна. Ако предадеш учителя си, това засяга цялата мисия. Предадеш ли семейството си, всички ще страдат. Така че ако измениш, ако не си верен на културата, ако погубваш културата – това е най-големият грях който би могъл да извършиш, защото е начин да поразиш ВСЕКИГО, така рушиш цялата система, дадена от Бога. Съгласни ли сте? Това е по-страшно отколкото да възпреш само един човек. То е масово криминално деяние.
Затова не убивайте културата. Да бъдеш нелоялен – това е много, много опасно нещо. Можем да съотнесем това към всяко едно ниво на своето съществуване. Да си таен агент или предател на страната си може да е много вълнуващо, може да се правят прочути филми за това, но не е кой знае колко морално. Тъй че опитвайте се да съхранявате културата. Разбира се, най-напред трябва да разберем КАКВО представлява тази култура. Затова вайшнавската, духовната култура трябва да се изследва от всички онези, които участват в нея.
Кои са трите заповеди на материализма? Само три са, няма нужда да правите списък от десет. Можем да кажем: кола, чипс и гсм-покритие. Но това по-скоро са заповедите на новия век. Трите основни принципа на материализма са: човекът е животно; не съществува душа; Бог е просто измислица. Тези са трите декрета на материализма. ТОВА аз наричам най-страшен грях! Защото то убива културата! Убива вярата ви, убива самоуважението ви.
Затова нека разгледаме основните принципи на вайшнавската култура. Александър Дюма дава базисния принцип на вайшнавизма: „Един за всички, всички за един”. Всички работят за Един – Кришна! А един работи за всички – духовният учител работи за всички.
Тъй че ако следваме този ЕДНИЧЪК принцип, ще имаме съвсем опростена версия – не десет заповеди, не три, а една, само една! „Един за всички, всички за един.” Тогава можем да изградим вайшнавската култура. Така в този френски писател съзираме един предтеча на практическата вайшнавска философия. Име и друг прочут писател и мислител – Гьоте – който също е изказал едно заключение. Той твърди че най-висшият принцип, най-висшият идеал е доброволното себеотдаване. А как е възможно това без любов? Шрила Шридхара Махарадж казва: „Умри за да живееш.” Пожертвай се. Тъй че най-висшият принцип е БЕЗКОРИСТНАТА и ДОБРОВОЛНА отдаденост.  А как е възможно това без божествена любов? Ето в Гьоте също виждаме предвестник на практическата вайшнавска философия.
И в крайна сметка – след Дюма и Гьоте – можем да прочетем и Бхакти шастра, където ще открием всичко това прецизирано.


Leave a Reply