Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Шрила Прабхупада бил избран да разпространи посланието по света. За да стане ясно, че ако си отдаден на посланието, ако си отдаден на учителя, ти би могъл да бъдеш избраният. Да бъдеш избран – с каква цел, в какъв мащаб  – няма значение. Може да си световен завоевател, може да си никой ; може да си владетел на царство или просто глава на семейството си – независимо какъв е обхватът, ако си посветен, можеш да постигнеш съвършенство.

Но ако говорим за чистия преданоотдаден и ако говорим за Шрила Прабхупада, тогава трябва да поговорим и за следването. За мнозина следването е нещо официално, въпрос на принадлежност. Видях една рисунка: един човек казва: “Шрила Прабхупада рече: „ИСКОН е моето тяло.” Т.е. „организацията, която съм създал, е моето тяло.” А на съседната рисунка гуру, Шрила Прабхупада, казва: “Ние не сме телата!” Така че за какво говорим? За мнозина, ако принадлежиш официално към дадена група, си спасен – независимо какво е поведението ти. И сега не говорим за точно определена организация, но хората като цяло биха могли да страдат от такъв вид погрешно разбиране: ако принадлежа към някоя църква, към някоя организация, ако принадлежа към даден гуру, аз съм спасен; може да съм негодник, обаче съм на сигурно, понеже официално принадлежа там. Но това не е истина.

Как можем най-добре да възславим Шрила Прабхупада? Веднъж неговите преданоотдадени го запитали: “Как да те зарадваме, Прабхупад? Като продадем много книги? Като доведем нови бхакти? Като изкараме повече пари? Как да ти служим, как да те удовлетворим по най-добър начин?” А той отвърнал: „Не, не… Ще ме удовлетворите само ако станете чисти преданоотдадени.” Така че може би ние виждаме само някои материални ресурси или материални възможности за служене, ала той има различен поглед. В това е и нашата надежда – че поне духовният учител би трябвало да има божествена визия. Как да удовлетворим Шрила Прабхупада по най-добрия начин? Ако станете, ако всички ние станем чисти преданоотдадени. Толкова чисти, колкото е възможно. За да зарадваме Шрила Прабхупада нека вложим цялото си старание, тръгвайки от настоящето си положение и достигайки божествената равнина.

Шрила Шридхара Махарадж определя Шрила Прабхупада като шактявеша аватар. Това означава специална личност, миропомазана с божествена шакти, с божествени сили. Затова можем да кажем, че той е бил избраникът, който да изпълни това служене – да представи западния свят на Кришна и да представи Кришна на западния свят.

Въпрос: Тъй като всички учители представят все същото послание, изглежда че те би трябвало да са един. Ала виждаме, че гуру са различни: един е притегателен, друг – още по-притегателен. Как става така?

Тиртха Махарадж: Не забравяйте, че божественото се проявява в хората. Единството и хармонията на божествеността се проявяват и отразяват в разнообразието сред людете. Досущ както единственото слънце се отразява в множество капки роса. Затова смятам, че единството и разнообразието са двете неизбежни страни на една и съща монета. Тъй като разсъждаваме от гледна точка на ачинтя-бхедабхеда-таттва, невъобразимата и едновременна еднаквост и различие, по същия начин и гуру като принцип е единен и многообразен. Това не е униформа. Гуру като таттва, като принцип, е божествен принцип; и този божествен принцип се проявява по различни начини – за да се доближи до хора с различни вкусове, с различно разбиране. Всъщност разнообразието от учители служи на целта да даде шанс на разнообразието от люде. Защото гуру е и инструмент; той не е просто човешко същество, или личност, или божествен представител; хората имат голяма скала от разбирания за гуру. Ала дълг на ученика е да разпознае божественото качество в човека. Понеже ако запитате един истински духовен учител: “Ти божествена личност ли си или човешко същество, обикновен бхакта?” считам че е ясно какъв е отговорът. При все това ние трябва да виждаме божественото в човека. И тъй като гуру е отдаден инструмент на Бога, Господ ще използва точния човек, за да породи духовен порив, духовно желание у нас. Затова един е притегателен, а друг още по-притегателен.

Същевременно чувствам, че както обсъждахме единството и разнообразието на учителите, бихме могли да говорим и за единството и разнообразието на организациите или групите. Всред една група от бхакти се култивира едно настроение; всред друга група вероятно друго – просто за да се приканят повече хора да се присъединят към семейството на Кришна. По този начин считам, че различията са за добро; те показват разнообразни страни на божественото служене. Пък и Кришна не е фанатик на тема водни лилии; Той харесва и лотоси. В градината му има множество различни прекрасни цветя; въпросът е да ухаят хубаво.

 Leave a Reply