Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос на Манохари: Гурудев, искам да попитам за Курукшетра. Индия е толкова голяма, но две значими събития са се случили на едно и също място. Каква е връзката? Защо важната среща на Радха и Кришна се е случила там, а после великата война също се случва там? Не може да е съвпадение.

Тиртха Махарадж: Разбира се. Кой е първият стих в “Гита”? Дхарма-кшетре куру-кшетре”. Куру-кшетре – Куру означава династията Куру, а кшетра означава поле или област. Така че това е полето на династията Куру. Това значи, че тази част от страната принадлежи на Куру. Дхарма-кшетре означава, че това е полето на дхарма. Дхарма е мисията, дългът на човечеството. Дори в стари, древни времена това е било място за тапас, за отречения, за духовни практики – дхарма. Мисля, че има един много хубав уебсайт, където можете да намерите пълна информация за Курукшетра – нарича се Tirtha.org. Преведен ли е на английски? Е, можете да научите унгарски. Защото това е било важен поклоннически център, там са се случвали духовни неща, Брахма също е бил зает в служене там. Затова по естество, изначално там е било поклонническо място. Затова и “Гита” е изговорена там, тъй като там е било място за дхарма, място за божествено просветление. “Гита” описва относителната и абсолютната дхарма на хората. Така че това е било най-доброто място за разкриването на тези теми.

А срещата на Радха и Кришна също се е случила там, тъй като е имало слънчево затъмнение, а на затъмнение хората се събират заедно, за да се молят. Затова отиваме на свято място – за да практикуваме повече. И там се разкрила тази толкова фина, деликатна тема – че макар да се срещат, Те не могат да си се порадват както преди. Това добавя още към общото разбиране за Радха-Кришна лила. И специално е в хармония с основното учение на Махапрабху, че раздялата е най-интензивният начин за общуване. Това е много важен момент.

На Курукшетра има много храмове. Там има много води. Има езера, канали, реки, и освен това има мъгла във въздуха. Така че е влажно място. Освен това е и тайно място. Толкова тайно, че последният път когато бяхме там, нашите водачи индийци пропуснаха отбивката, където трябваше да свием за бойното поле. Толкова гъста беше мъглата! От главния път трябва да се свърне надясно, за да се стигне на самото бойно поле. Там има едно огромно дърво. Казва се, че под това дърво Кришна разказал цялата “Гита” на Арджуна. Като научите санскрит идете там, седнете под това дърво, рецитирайте на висок глас или Девета, или Дванадесета Глава от “Гита”, поднесете в дар блясъка на очите си и водата на сълзите си, и чакайте отговора на Кришна.

Толкова за Курукшетра. Това е място на дхарма, място за практика. И една малка туристическа информация: на Курукшетра се намира голям музей на Кришна. Не го пропускайте.Leave a Reply