Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос на Хари-лила: За какво са човешките взаимовръзки? Единствено за да предпочетем връзката с Бога, имам предвид: не с хората, а с Бог?! Нали имаме дхарма в този живот, семейства. Какви чувства ще имаме в семействата си, след като трябва да отдадем всичко на Кришна? Що за отношения бихме могли да имаме в семействата си?

Тиртха Махарадж: Разбира се, че имаме дхарма; но имаме също и парам-дхарма. Парам-дхарма е вселенската, върховната дхарма. Всички останали дхарми са под това ниво. Защото дори птиците си отглеждат семейства. Ние също отглеждаме семейства, нищо специално. Това е основна необходимост – да се поддържа човечеството и рода. Ала хората притежават по-висш умствен капацитет. Затова дори тези биологични функции могат да станат божествени. Например, ние се храним, нали? Яденето е нещо съвсем обичайно. Обаче ние ядем махапрасадам. А той е божествен! Създаваме семейства, това е нещо обикновено. Трябва, обаче, да създаваме духовни семейства, и това вече е божествено. Каквото и да имаме, ако го свържем с Кришна, то става божествено. Например да правиш секс – това е нещо съвсем елементарно и много грозно ако се основава само на физическото привличане между телата. Но Кришна казва: “Аз съм онзи сексуален живот, който не противоречи на божествените принципи.” Някои го смятат за нещо греховно. А то не е, стига да го насочите в правилната посока: отглеждане на деца, осигуряване на бъдеще за тях, поканване на подходящи души – това е божествена медитация. Разбира се, много хора медитират на тази тема, обаче на различно ниво. Те медитират над долните части от тялото на другия пол, а вие трябва да медитирате над по-висшия смисъл в това да имате сексуални импулси и органи. Каква е причината Господ да ме направи жена или мъж? Какво очаква Той от мен? И намерите ли правилния отговор на това, тогава трябва да действате. “Той очаква от мен да стана майка. Готова съм, с радост ще приема тази роля!” Или: “Той иска от мен да стана баща.” И двете са огромна отговорност! Или: “Той иска от мен да кажа „не” на сексуалното желание. Да стана монах и аскет. И това също приемам.” Дали е едното или другото – то трябва да бъде жертва. Жертва означава да си свързан с Кришна.

По същия начин и човешките взаимоотношения трябва да се основават на Кришна. Приятелство, доверие, любов, семейство – всичко. Защото ако Кришна е основата, тогава ще бъде дългосрочно. Ако променливите чувства са основата, ще бъде непостоянно и нестабилно. Съвсем просто е.

И така, ако всичко се основава на Кришна, тогава е по-добре. Веднъж имаше въпрос: какви са взаимовръзките между дживите, между душите в духовния свят. Отношенията там се проявяват чрез Кришна. Не изключвайки Кришна, а включвайки Го. Така че, изпълнявайте своята дхарма, ала не забравяйте за върховната си дхарма. И докато не можем напълно да се потопим в най-висшата дхарма, дотогава трябва да следваме съвършено правилата на дхарма. Инак ни чака пропадане. В „Нарада Бхакти Сутра” се казва, че трябва да се следва вярната посока, инак последиците ще са лоши.

 

 

 

 Leave a Reply