Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01. 2011, София)

Въпрос на Кришна Прия: Какво е значението и важността на духовното име? И вторият ми въпрос е: ние добавяме „дас” или „даси” – това означава ли, че има специфично служене, свързано с името?

Свами Тиртха: Когато се роди бебе, трябва да му се даде име. Не знам как е тук, но в Унгария това трябва да се направи незабавно. Нов живот – ново име. Ала същото важи и на обратно: ново име – нов живот. Така че ако получите духовно име, това означава, че сте се родили наново. Това е ново начало за нов живот. Досега живеех за себе си, отсега започвам да живея за другите. Досега бях материалист номер едно, а сега ще стана преданоотдаден номер едно – добре де, номер две, понеже съм смирен.

Името се дава на ученика по два принципа. Или той/тя имат някакви качества, които са отразени в името; или то е като програма за този живот, като цел, която да бъде достигната. Например, ако името на някого е, да речем, Парамананда – може да има две причини защо му е дадено такова име. Може нравът му да е такъв – изключително щастлив; а може и това да е целта, която трябва да постигне.

Можем да разгледаме кое да е друго име. Например, санняс името на Гурудев беше Абхай, Безстрашния. И той беше известен по целия свят с това, че е безстрашен проповедник. Затова мисля, че в неговия случай името му описваше някои от качествата му. Така че името или обрисува качествата ти, или ти задава програма за живота.

Но какво става, ако името ти е, да речем, Кришна? В Индия често може да се види „Автомобилни гуми Кришна”, „Компютри Кришна” или какво ли не. Тъй че какво става, ако името ти е Кришна? Тогава, ако не уточним, бхактите могат да объркат големия Кришна с теб, малкия. Тогава, когато донесат големия поднос с приношения, вместо да идат пред олтара, току-виж дошли при теб: „Кришна, ето, предлагам Ти тази храна!” Затова е нужно да упоменем: Кришна дас. А пък другият е Шри Кришна, Тъмният Бог.

Това се случило веднъж. Имало един човек, който за пръв път идвал в храма – някъде на запад. Всичко било ново за него. Не щеш ли, видял да носят голяма табла, пълна с всякакви интересни блюда. Попитал: „Какво е това?” Бхактите му казали: „Това е за муртите!” И нашият човек попитал: „Аз кога ще стана мурти?!”

Затова ако уточним малко повече – дас или даси – ще можем да разберем, че сме слуги на Бога. Или ако името ни е Парамананда, може още да не сме на нивото на върховното блаженство, но сме слуги на този идеал. Това означава, че сме готови да се посветим, готови сме да се идентифицираме с този идеал на най-висшето блаженство.

 

(следва продължение)

 Leave a Reply