Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Makhanchor

(продължава от предишния понеделник)

Разбира се, има и много други псевдо резултати в духовния напредък. Те изглеждат много духовни, но всъщност са просто зрелите плодове на предишните ни действия или пък резултатите на материалните ни желания, замаскирани в духовна дреха. Така че трябва да бъдем много внимателни с това! Само да ви дам един пример: имаше една жена, която мантруваше, служеше, действаше много ентусиазирано. Приемаха я за голям пример, напредваше много. Но след две три години свърши в лудницата. Защо? Защото целта ѝ с мантруването не беше да удовлетвори Кришна, а да спечели един мъж. Така че ако объркате целта, ако замените божествената цел с някаква материална цел, резултатът ще бъде лош. Каква е вашата цел? И няма проблем да имате материални стремежи. Мисля, че Кришна не очаква от вас из един път да станете парамаханса санняси. Няма проблем. Но недейте да ги смесвате, определете: това е това, а онова си е онова; това е материалната ми амбиция, а това е духовното ми приношение към Теб. Недейте да смесвате двете!

Да продължавам ли да описвам всички грешки и възможно опасности в духовния живот? Не ми се иска да го правя. Вие всички имате опит в това отношение, така че защо да описваме грешките? Тогава ще развием грешно съзнание: „Аз осъзнавам грешките си. Мисля за себе си отново и отново! Историята започва и завършва с мен. Най-напред моето величие, а сетне – понеже съм станал смирен ваишнава – моите грешки.” Отново вие сте във фокуса на историята.

Тогава за какво да говорим? Ако не говорим за капаните и грешките, може би можем да описваме славата на Бога! Затова ако сутрин възхвалявате различните имена и аспекти на Бога, може би ще забравите за себе си. Определено накрая ще забравите за себе си. Когато пеете много дълго време, това означава, че всичките ви способности са вложени в служене, в мислене за Кришна: „Как да прочета това „Шакатасура”, много е трудно!”-  така че поне сте фокусирани върху някаква духовна тема. Можем да описваме славата Му, разкрита по множество различни начини: как се държи Той обичайно, като Божествена Личност, като Върховния Бог, Господаря на всичко и поддръжника на цялата вселена, твореца, началото, средата и края – толкова много аспекти! Но Той краде и маслото, не забравяйте, това е много съществено. Това е специалният принос, внесен от бхакти традицията – много близка, съкровена визия за Върховния. Той не е просто Богът на сътворението, не е просто Богът на унищожението, но е Богът на крадците.

Има една красива аштакам – аштакам означава „Осем молитви”, възхваляващи различни аспекти: Радхащакам, Радхакундащакам, Дамодаращакам, Гурващакам – всички божествени обекти се възхваляват в аштаки. Но в блога на Абхай Чаран Прабху можете да прочетете Чоращакам – или „Осем молитви, възхваляващи Царя на Крадците”. Е, това е казва есенциална информация! Защото щом Богът ни осигурява, целият свят очаква Той да ни дава разни неща. Никой не говори за това, че Той може и да ни отнема нещо. А тогава започва истинският ни духовен напредък. Докато разбирането ни е единствено, че Той е Върховният, че е такъв и онакъв, това е много начинаещо ниво. То е необходимо, не можем да го избегнем, трябва да разберем кой е господарят тук. Ала сетне можете да пречистите настроението си, да рафинирате отношението си. А това отношение се разгръща по много красив начин, ако съвсем позитивно, смирено и конструктивно служите на Върховния. Така че докато имаме само мъгляв образ за Него, това не е достатъчно. Но когато този божествен образ започне да ви провокира, да ви призовава: вие давате – Той приема; понякога вие се опитвате да вземете – Той дава, тогава това е по-интимен и по-интензивен начин да се живее духовен живот.

Някой може ли да ми помогне с тези технически изрази за електричеството? Има волтове, ватове и кое е третото? Измерва се в омове. Как се нарича? Съпротивление, точно така. И така, когато започне истинският ни духовен напредък, тогава може да започне и духовното ни съпротивление. Тогава нашата главна мантра е Ом. Ом ще ви донесе съпротивление на божествената воля, опитвате се да противостоите на Неговата покана. Това е поредният капан. Йогите мантруват само Ом, което значи „не”  на поканата на Кришна. Защото „Ом. Аз се съпротивлявам на Твоята покана.” Но това е просто шега.

На по-висше ниво малко съпротивление, малко противопоставяне на Кришна, малко боричкане с Кришна носи много вкус – но само на върховната платформа. Ако ние подражаваме на тази божествена игра на своето мъничко, глупаво ниво, това е много отблъскващо. Затова почитаме великите, които обожават Кришна, като понякога Му казват „да”, а понякога „не” – винаги в съответствие с Неговото желание, винаги според Неговия вкус.

 

 Leave a Reply