Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
На санскрит когато искаш да подчертаеш нещо много важно, го повтаряш. Духовна душа – повтаряш го, макар да значи едно и също. Бездруго не съществува материална душа; но обратното го има – духовно тяло съществува! Така че няма материална душа, има духовна душа и има духовно тяло. „Духовна душа” означава качеството на живото същество. Използват се различни термини, като например „джива”. Джива означава живо същество – значи има живот, а животът не идва от тялото, животът идва от душата. Природата на това живо същество е „брахман” – трансцедентална, не-материална, духовна. И това е същността в тялото – затова се нарича „атман”. От която и точка да тръгнем, стигаме до свръхестествения аспект. Душата притежава сила. А духовната душа, можем да кажем, е душа с качества. Както „познанието” е да разберем че сме души, а „мъдростта” – че като духовни души принадлежим на Бога. Това е по-висше разбиране. Ние сме не просто души, ние сме духовни души.

Можем да станем богоподобни. Богоподобни – това е достижимо. Казва се: „Онези които познават брахман могат да станат като брахман.” Защото ние имаме еднакви качества; но различни личности. Всички сме души, но Той си е Той, а вие сте си вие. Така че съществува единство, съществува и различие. Защото различността засилва красотата.Leave a Reply