Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Ще прочетем от Седма Глава на „Шримад Бхагавад Гита”, която е песен на Бога, божествено послание. В тази глава специално се разисква познанието за Абсолюта. Защото ако сме съгласни, че трябва да влезем в досег с Върховния Бог, трябва да разберем как да направим това.

“Бог, Върховната Личност, каза: “Сега чуй, о сине на Притха, как чрез практикуване на йога в пълно съзнание за Мен, с ум, насочен към Мен, можеш изцяло да Ме опознаеш, освободен от съмнения. Сега подробно ще изложа пред теб това феноменално и божествено знание, и когато го разбереш, няма да ти остане нищо повече за научаване.”1

Оттук разбираме, че това е много необикновен тип знание. Успеете ли да го разберете, нищо няма да ви остане повече за научаване. Упанишадите казват, че Върховният Бог е такъв, че като Го познаете, познали сте всичко; като Го постигнете, постигнали сте всичко. Тази връзка донася пълно удовлетворение на душата.

“Измежду хилядите човешки същества едно може би се стреми към съвършенство, а сред постигналите съвършенство трудно ще се намери някой, който наистина да Ме познава.”2

Измежду хиляди, един или неколцина жадуват за съвършенство. Ала това послание не бива да ви обезсърчава – че „рядко някой наистина Ме опознава.” Защо ти да не бъдеш този някой? Ти можеш да станеш този единствен някой, който да се докосне до Всевишния.

А този тип йога на предаността не касае само нашето съвършенство. „Спасил съм себе си, не ме интересува никой друг.” Понякога на унгарски казваме: “след мен и потоп”. “Аз преминах; няма значение какво става с останалите.” В това няма кой знае колко чувства, нали? Егоистично е. Но истинското постижение е, когато си реализирал нещо висше и си готов да се върнеш, за да помогнеш на другите. Това послание е предадено в много различни религии. В нашата традиция се казва: “Колко е хубаво, че съвършените души са прекосили океана на материалното съществуване с една лодка. Те са достигнали оттатъшния бряг, но лодката е все още на отсамния.” Това е прекрасно! И понякога те дори се връщат, за да ни помогнат да се качим.1 “Бхагавад Гита”7.1-2

2„Бхагавад Гита”7.3Leave a Reply