Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос на Ядунатх: Съществуват ли някакви обективни лингвистични доказателства, че Бог е личност? Както например Той казва „Ахам”. Защото ако изляза извън бхакти кръговете, аз съм доста слаб и действително не разполагам с убедителен отговор. Как бих могъл да им обясня?

Тиртха Махарадж: Доказателство, че Бог е личност? Как можем да докажем съществуването на слънцето? Отвори очи, излез навън в светлината и незабавно ще видиш.

Да се цитира шлока от „Бхагавад Гита” пред хора, които нямат разбирането, че Бог е личност, е безполезно. Няма да има никакъв ефект. Но веднъж чух един бхакта да проповядва толкова сладостно с думите: “Съществува някой, който се грижи за вас. Съществува Върховен Бог, Той ви прегръща и ви води по пътя ви. Нима не усещате това?” Мисля, че това би било едно по-добро обяснение. Да дадеш няколко капчици вяра, надежда, вкус.

Смятам, че лингвистичните доказателства са твърде слаби, за да докажат каквото и да било. Защото ако се стремиш да докажеш нещо чрез разсъждения и аргументи, утре ще дойде някой с по-силни аргументи и тогава губиш всичко, което си имал. Теза, антитеза, синтез – те неспирно варират и се променят. Обаче когато си емоционално убеден, тогава можеш да изгубиш убедеността си единствено ако получиш още по-голяма доза любов.

Но всъщност, да се докаже каквото и да било е много трудно. Как можеш да докажеш съществуването на Бога? Няма начин. Има някакви доказателства за съществуването Му, ала те са в сила единствено ако ги приемаш. Не се шегувам, истина е! Единствено ако приемеш, че тази логика върви. Това творение е един тип обяснение; съществува и телеологично обяснение, че Бог съществува, но тези различни доказателства работят само ако приемаш, че са валидни. И така, има онтологично доказателство, че Бог съществува, има космологично доказателство, че Бог съществува, има и физико-телеологично доказателство – твърде сложно е – но те важат единствено ако ги приемаш. Обаче по същия начин не можеш да докажеш пък и че Бог не съществува! Това също е невъзможно да се докаже.

Доказателствата са нещо много базово, на много елементарно ниво са. Дори за истината казват: не е нужно да разбираш истината, служи й. Нима можеш да разбереш какво е истината? Нима можеш да докажеш какво е истината? Не. Не можем да разберем, но можем да служим. Животът – можеш ли да обясниш какво е животът? Не бива да разсъждаваш над мистерията на живота, а да живееш живота си. Можеш ли да обясниш какъв е Бог? Затова Шрила Прабхупад казва: “Просто се опитайте да обичате Кришна.”

Що се отнася до въпроса ти, всичко – всички заключения, до които достигаш, цялата сиддханта, цялата граматика – зависят от школата, към която принадлежиш. От „Бхагавад Гита” можеш да стигнеш до извода, че Бог е имперсонален – о, не Бог, защото това е твърде специфично– но че Върховното е имперсонално. А можеш и да стигнеш до извода, че Бог е нашият Кришна! Моят Кришна. Защо? Защото от млечния океан са избили както отрова, така и нектар. От един и същи океан противоположни резултати. Първа била отровата, която би могла да умъртви целия свят, хала-хала. А последна била амрита – нектарът на безсмъртието. От един и същи източник можете да извадите и отрова, и нектар. Зависи от вашата школа – по какъв начин избивате океана. В зависимост от начина, по който се стремите да разберете „Бхагавад Гита”, можете да достигнете до нектара, а можете да достигнете и до отровата. Затова школата е много важна. Отвъд определена граница не съществува друго обяснение – единствено школата. И тук, на Балканския полуостров, ние си мислим, че това е много лесна работа – да определим линията, школата. Но казвам ви, то е изключително сложен въпрос. Защото различните шакха, различните школи, различните традиционни линии на ведически тълкувания, имат напълно противоположни прочити на определени стихове. Така че в един смисъл можем да кажем: дори школата всъщност не ни помага. Какво ни помага? Някой, който може да ни обясни нещичко за школата, за линията и за противоречивите моменти. Затова шакха, линията, гуру, парампара – те всички работят с една и съща цел: да ви помогнат да намерите обратния път за дома, при Бога.

Стреми се да докажеш, че Бог е личност чрез някакъв емоционален заряд.Leave a Reply