Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 01.10.2017 вечер, София)

Въпрос: Сутринта казахте, че парите и жените не са толкова важни. Къде е мястото на семейството в този смисъл? Защото тези две неща правят семейството.

Свами Тиртха: Три – броим и Вас, нали? Всяко нещо си има място. Кришна също има семейство. При това не само с една съпруга, а с много. Всеки според възможностите си. Понеже Той притежава цялото богатство на света, може да се грижи и за много жени. Всъщност това се е случило в края на предишната юга; сега времената са се променили. Дори да имате цялото богатство на света е много трудно да поддържате и една жена.

Въпрос: Той как се е справял?

Свами Тиртха: Той е Бог. Това показва, че е отвъд човешкото.

Но сега сериозно по Вашия въпрос: ние не сме против семейството. Нашият процес подкрепя семейния живот като ашрам. Защото ашрамът е място за духовно израстване. И в края на краищата е казано: грихе тхако ване тхако сада хари боле дако[1] – „Независимо дали живееш в гората или у дома – просто възпявай светите имена!”

Обаче този специфичен цитат – да се избягват жените и парите – касае онези, които искат да следват аскетичен начин на живот. Защото обикновено тези изкушения много лесно те спохождат, ако искаш да ги избегнеш. Ако някой брахмачари иска да избягва жени и пари, те лесно ще дойдат. Ако си семеен човек и искаш да имаш пари, ще дойдат много трудно. Материалните неща винаги действат на обратно. Затова не им обръщайте прекалено много внимание, обръщайте внимание на духовната страна.

Но семейството определено е много важно. Защото дори саннясите са родени от майки. Нужни са семейства, за да има аскети. Моето смирено разбиране определено е, че трябва да подкрепяме хората в съответните им задължения. Ако си ученик, брахмачари, трябва да си добър брахмачари. Ако си глава на семейство, трябва да си много отговорен човек. Ако си аскет, санняси, трябва да израснеш до този стандарт. Защото ако всеки изпълнява добре своите задължения, всички ще напредват. Кришна не е резервиран за аскетите. Той е и във вашето сърце. Той е с вас. Независимо от вашия ашрам – дали живеете сам или в семейство – Той е с вас. Това е единственото, което трябва да осъзнаем: аз съм духовна искра, принадлежа на Бога и помежду ни има връзка на обич.

Но и съпругата, и парите са женска енергия. Затова тези, които искат да създадат семейство, трябва да са истински мъже – да са способни да овладеят, да служат и да боравят с тези енергии. Пък понеже Кришна е истински мъж, Той е могъл да се оправи с хиляди съпруги. Могъл е да осигури нужното богатство, за да ги поддържа. Тъй като Той поддържа цялата вселена. Така че мисля, в това отношение трябва да сме много „за” семейството. Защото то е много добро място за практикуване и усъвършенстване на настроението ни за служене.

[1] Ред от песента „Гай гоура мадхур сваре” от Бхактивинод ТхакурLeave a Reply