Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
“В благоприятния момент на появяването на Бога, цялата вселена била презаредена с всички характеристики на добротата, красотата и мира.”[1] И така, настъпи ли часът, благоприятните качества ще се проявят. Казва се, че божествените неща чакат своя ред. Трябва да платим някаква цена, трябва да изчакаме, за да се прояви божествеността. Понякога са ни необходими двадесет, тридесет, четиридесет години, за да се присъединим към бхактите. Това е като да изоставим товара на много, много животи зад гърба си, да разтворим криле за полет. Но нека освен това да разберем също, че докато не открием в себе си добротата, красотата и умиротворението, ще трябва да вложим още време и още усилия, за да достигнем това ниво. При все това можем да бъдем сигурни, че настъпи ли мигът, промяната също ще дойде. Когато тайната иска да изригне, да бликне, тя ще го стори. Огънят се таи под пепелта дълго, дълго време, ала ненадейно може да се покаже отново. Понякога сме в скрита или в изчакваща позиция, но трябва да използваме това време, за да натрупваме все повече и повече енергия за духовния скок напред.

И тъй, цялата вселена била заредена с тези божествени качества. Това означава, че била настъпила огромна промяна, защото обичайно светът не е преизпълнен с божествени качества, а със земни. А както знаем, всички земни характеристики са ограничени и болезнени. Ала когато дошъл Кришна, тези ограничени качества се превърнали в безгранични, в съвършени.

Какво представлява човешкото същество? Не е ли една малка вселена? И не е ли вселената едно огромно човешко или божествено създание? Вселената е досущ като човешкото тяло, а човешкото тяло е точно като вселена. Затова, ако вселената може да бъде заредена с божествени качества, значи това е възможно и за човешкото тяло, ум и интелект. Колкото повече призовавате Кришна, толкова повече покой, повече красота и повече доброта ще идват.

“Изгряло съзвездието Рохини, както и звезди като Ашвини. Слънцето, Луната и останалите звезди и планети били много умиротворени. Всички посоки изглеждали изключително приятни, а красивите звезди трепкали в безоблачното небе.” И така, природата проявявала най-прекрасните си страни: звезди блещукали в небето, всички благотворни съзвездия и констелации се явили – всичко било подредено хармонично и благоприятно, за да покаже, че моментът е съвършен, че всичко е подготвено, за да посрещне Кришна. По същия начин, ако и ние искаме да поканим Кришна, ако искаме Той да дойде в нашата лична вселена, също трябва да подредим най-прекрасните съзвездия.

Но нека се замислим защо природата се променила. Това, че пейзажът станал различен, последица ли било, или причина? Най-вероятно е било последица, тъй като Кришна бил готов да дойде и под влиянието на Неговото пришествие ненадейно, без каквото и да било усилие, автоматично всичко се подредило прекрасно. Затова, нека звездите на хоризонта на вашето сърце заблестят, за да посрещнат Кришна.

“Нагиздена с градове, селца, мини и пасбища, земята изглеждала все-благотворна. Реките носели чистите си води, а езерата и големите водоеми, изпълнени с лилии и лотоси, били необикновено красиви. В дърветата и зеления храсталак, цял в цветя и листа – радост за очите – кукувици и рояци пчели започнали да пеят със сладки гласове за полубоговете. Задухал чист ветрец, носещ наслада на усещането за допир, довявайки уханието на цветя.” Това отново са природни картини, умиротворено описващи колко прекрасна е природата сама по себе си, без да е нужно някакво допълнително усилие. Затова бъдете като природата, бъдете естествени! Природата е по естествен начин чиста, по естествен начин красива. За да прикани Кришна, тя всъщност не се променя, а проявява най-добрата си страна. Сладостен бриз вместо страховита буря; кристално-чисти води вместо потоп. Бъдете като природата – покажете най-добрата си част.

“А когато брамините, заети в ритуалистични церемонии, запалили огньовете си в съответствие с ведическите принципи, пламъците горели стабилно, необезпокоявани от вятъра. Така, когато нероденият Бог Вишну, Върховната Божествена Личност, тъкмо щял да се появи, светците и брамините, които постоянно били тормозени от демони като Камса и неговите люде, почувствали умиротворение в дълбините на сърцата си, а едновременно с това от по-висшите планетарни системи забили медни барабани.” Това е точният момент, в който всичко е подготвено за появяването на Кришна. И считам, че и ние бихме могли да подготвим сърцата си, самите себе си и умовете си да бъдат толкова чисти, толкова спокойни и толкова красиви, та Кришна да се появи в тях.

Въпрос: Добре, природата и всички светци били радостни, но какво се случвало с Камса? Той също очаквал идването на Кришна, доколко бил умиротворен?

Тиртха Махарадж: Камса също разбрал, че вън нещо става: било твърде спокойно, твърде красиво, нещо се задавало. Това го обезпокоило: “О, нещо трябва да се направи!” Не бива да забравяме, че Камса е пример за изключително стабилно и дълбоко Кришна съзнание – той непрестанно бил осъзнат за Кришна. Докато очаквал Неговото появяване, по време на самото му появяване, след това – той винаги пазел в съзнанието си Върховния Бог. Затова не е достатъчно да сме осъзнати – нужна е Кришна бхакти, нужно е любящото настроение.

Тук се споменава, че светците се успокоили, макар дотогава да били тормозени от демоните. Затова, когато вътрешните ви демони ви измъчват, просто оставете Кришна да дойде; достатъчно е дори просто да очаквате идването му и ще бъдете умиротворени. Кришна бхакти е изключително могъща; и без реално проявление, даже само очакването ще доведе до промяна. Някъде из писанията се казва, че Кришна се грижи на практика за неограничен брой крави, милиарди. Обикновено кравите вървят напред, а пастирът идва след тях. Така че даже преди Кришна да влезе в селцето на сърцето ви, ще дойдат милиони крави. И дори още отдалеч ще съзрете прахоляка: “Ах, ето го, Той идва!” Тогава ще посрещнете първо кравите. А това е голяма промяна – да приемете милиони крави в сърцето си. Ала най-сетне и Той също ще влезе. Така че дори само да очаквате Неговото идване – това ще внесе огромна промяна в сърцата ви.[1] “Шримад Бхагаватам”, 10.3.1-5Leave a Reply