Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
BFKDEE The Kiss of Judas, detail

(продължава от предишния понеделник) 

Веднъж Шрила Шридхара Махарадж давал лекция. Било сесия с въпроси и отговори, и един предан попитал: “Махарадж, имам въпрос.” Казал: „Колкото повече упражнявам духовната си практика, толкова по-отворен ставам за страданията. Бихте ли коментирали това?” На това му се казва провокиращ въпрос. Въпреки това Шрила Шридхара Махарадж започнал да дава много умиротворителен отговор, така както той умее. Всички заплавали в божествените вълни на екстаза. И изведнъж той посочил с пръст същия този човек и попитал: “Знаеш ли го Юда?” Младежът бил леко объркан и казал: “От историята  на Исус? Да, да, чувал съм за него. Онзи лошият, който извършил толкова много глупости и накрая се самоубил – да, знам го.” Ала тогава Шридхара Махарадж започнал да тълкува историята по различен начин. Той казал, че за да можело Бог Исус да изпълни мисията си, някой е трябвало да го предаде, някой е трябвало да играе ролята на лошия. А кой би могъл да изиграе такава тежка роля? Единствено най-близкият, от отряда на самоубийците, който е готов като камикадзе да тръгне с еднопосочен билет.

Ядунатх: Отряд камикадзе.

Тиртха Махарадж: И един е достатъчен. Представете си да сте на негово място – след като изпълните служенето си, в продължение на две хиляди години ще продължавате да бъдете най-лошият човек, който някога е съществувал, предал учителя си за тридесет монети, изпращайки го на кръста. Всички ще ви заклеймяват с какви ли не имена в продължение на хиляди години, и въпреки това вие сте готови да извършите това служене. Защото без този принос, славата на учителя не би се разкрила в пълнота.

Така че не забравяйте, една добра история има много различни прочита. Единият прочит е, че Юда е бил предател. Другият прочит е, че е бил толкова безкористен, че не е мислел за собственото си име, слава и репутация, а е бил готов да се пожертва за славата на учителя и на мисията.

При все това, не ви препоръчвам от голяма преданост да станете като Юда. „Чухме на лекция, че трябва да пожертваме себе си, затова хайде да предадем мисията. Това наистина ще е славно дело!” Не! Както Шрила Прабхупад е казал, че провалът е колоната на успеха; но недейте да си строите храм в южно-индийски стил, със зала с хиляди колони.

Така че негативните герои имат своята роля. Те помагат да се разкрие красотата на позитивната страна, на относителното ниво. Но в крайна сметка те са братя и в определени случаи приносът им е също нужен.

 

 Leave a Reply