Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
an-indian-boy-breaks-coal-006 (1)

Ако раздавате благотворителност без нужното внимание и уважение, това е тамастично, това е в невежество. И така – избягвайте лошото място, лошото време, лошия човек и го правете с добри чувства – тогава не е в невежество.

Като цяло можем да заключим, че да помагаме на хора, които имат някаква лоша практика – това е невежество. Бездомниците обикновено просят пари, но в повечето случаи ги използват да се напият. По този начин ако им дадеш, се въвличаш в един вид несъвършена дейност, тъй като подпомагаш лоша практика. Затова какво е най-добре да се прави? Винаги носете по малко маха-прасадам в джоба си, защото тогава можете да им дадете малко спасителна храна. Тогава това ще превърне цялата тази атмосфера в нещо по-добро, по-чисто. Това е един съвсем простичък пример, но може би е от помощ като насока. Обаче ако някой моли за помощ, не се колебайте да я дадете.

Въпрос: Обикновено благотворителността се разбира като даване на пари. Но някой човек може да даде много пари, обаче ако не влага чувствата си в каузата, тогава какъв е смисълът?

Тиртха Махарадж: Да! Много е вярно това, което споменавате. Без нужното внимание и уважение – ако пропуснем дължимото внимание и респект, това също е невежество. Истинското споделяне не е просто даване, но да дадеш добавяйки нещо. Добавете добрите си пожелания. И е поразително доколко хората в Индия познават този принцип. Веднъж Гурудев вървял край брега на Ганг, когато едно малко момче дошло при него и – тези, които ще ходят в Индия, подгответе се – “Ек, рупи, ек рупи” просело: “Дай ми една рупия, дай ми една рупия!” Една рупия за дете си е голяма сума! Толкова сладкиши можеш да си купиш за една рупия! И така, то отишло при Гурудев: “Ек, рупи, ек рупи” А Гурудев искал да го изпита. Казал му: “Знаеш ли, аз съм санняси. Обикновено хората не просят от мен, ами ми дават.” И какво сторило момчето? Веднага преровило джобчето си, търсейки да му даде малко пари. Гурудев казал: “О, недей! Виждам, че познаваш дхарма, нямам нужда от твоите пари.” Но момчето рекло: “Не, не, не! Аз непременно искал да ти ги дам!” Гурудев казал: “Не на мен. Но ако действително искаш да се отървеш от своята рупия, да се откажеш от цялата си привързаност към тази една рупия, тогава я дай на майка Ганг.” И без изобщо да се замисли, момчето хвърлило рупията в Ганг.

Така че хората на вярното място знаят какво е правилно.Leave a Reply