Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекции на Б.К.Тиртха Махарадж, 25.05.2006 и 10.09.2007, София)
Нулевото измерение е точката, тъй като в нея няма разширение. Първото измерение е линията, второто е площта, равнината, третото са предметите, четвъртото е времето. А времето има две страни: от едната е ограничението, от другата безкрайността. И от тази друга страна са следващите измерения: петото – сат (съществуване); шестото – чит (съзнание); и седмото – анандам (щастие). После идва осмото измерение – интензивното, сгъстеното щастие. И сетне деветото е съвършенството, Абсолютът.
До ананда и до интензивната ананда е максимумът, докъдето можем да разберем. Отвъд това на практика не можем. Може би звучи малко теоретично, но помислете: как е уредено пространството – не можем да кажем, че го разбираме, но поне сме свикнали с него. Времето е още по-сложно; не го разбираме, но също така да се каже сме свикнали с него. Вечността не можем да си я представим! Съществуването за нас е просто теоретична дума. Съзнание липсва. Щастието е просто сън, мечта.
А какво да говорим за интензивността като измерение…? Но тъй или инак смятам, че трябва да живеем именно за нея.
Преданото служене събужда в нас спящата божествена любов, която ще доведе десетото измерение в живота ни. Кое е десетото измерение? Екстазът. Но моля ви, контролирайте екстаза си. Налага се да ходите на работа, тъй че моля ви, недейте да казвате на шефа: „В десетото измерение съм. Извинявай, но в момента съм в екстаз.” Тъй или инак, докато можете да кажете „Аз съм в екстаз” не сте наистина в екстаз. Така че контролирайте чувствата си, развивайте ги вътрешно, а отвън бъдете готови да служите. Бъдете практични и мистични в същото време.
Веднъж един бхакта запитал учителя си: „Как става така, че имам успех в работата си? Как става така, че успявам да продавам стоката си?” А учителят отвърнал: „О, има две обяснения: едното е практическо, другото мистично.” Незабавно всички наострили уши: „О, сега ще чуем мистичното тълкувание на успеха.” Тогава учителят казал: „Ами практичното е, че се молиш. А мистичното е че продаваш.” Така че недейте да бъркате двете неща. Практическата страна трябва да бъде истинският мистицизъм. А мистичната страна е, че все пак материалния свят някак продължава да се върти, продължава да функционира.


Leave a Reply