Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
SM giving prem prasad

Изостави всички видове религии и просто се отдай на Мен. Аз ще те избавя от всички греховни последици. Не се страхувай.”[1]

Тук Кришна казва: “Просто се отдай на Мен“, еднонасочено.Това е един прочит на тази строфа. А другото значение е по-дълбокото и мистично разбиране на същите думи. Мам екам шаранам враджа – как можете да изпълните своята върховна дхарма? Ако следвате примера на онези, които са Ми се отдали по еднонасочен начин. А къде можем да се научим на такова еднонасочено внимание и посветеност? Това се случва във Враджа, Вриндавана. Шаранам враджа – приеми подслон във Враджа, в настроението на Враджа, защото там са Моите любими, които са Ми се отдали по еднонасочен начин. Мам екам – те обичат само Мен. Така че това е изключителна преданост. Това е начинът да се изпълни върховната дхарма на човечеството – да поканим настроението на Враджа в сърцата си и в своята практика.

Ахам твам сарва-папебхйо мокшайшями – Аз ще те освободя от всички последици. Кришна говори много лично. Тук Той идва като личен спасител. Защото да изоставиш дхарма – това води до някои последствия. Обаче: „Не се тревожи, Аз ще те предпазя от възможните реакции. Сарва-папебхйо – Ще те спася от всички грехове и греховни последици.”

И така, с посветен ум и отдадени тяло, думи и мисли, трябва да се стремим да действаме според желанието на Върховния Бог. И наш личен дълг е да открием как можем да хармонизираме своя живот с божествените очаквания. Тогава резултатът ще бъде ма шучах – не се страхувай. Ако сме под закрилата на това божествено напътствие, животът ни ще бъде възвишен.

За да се избавим от всички страхове, от всички проблеми и препятствия, които сме създали в предишните си животи и в този живот, трябва да призовем една по-висша сила, а тази сила можем да призовем чрез отдаване. Понякога се случват неочаквани неща – в нормалния, материален живот, а също и в духовния. Но решителният и отдаден бхакта никога няма да се разочарова и обезсърчи.

Въпрос на Рукмини: Бих искала да задам един прагматичен въпрос. Във връзка със задълженията, които имаме, когато скачаме, как можем да разберем дали сме минали под летвата? Когато се отдаваме, понякога някои задължения остават неизпълнени. Как да разграничим кои са онези задължения, от които не бива да се отказваме?

Тиртха Махарадж: Никога не се отказвай! Не подобава на една българка да се отказва.

Рукмини: Може би трябва да попитам как да разберем кои са истинските ни задължения?

Тиртха Махарадж: Веднъж един много извисен ваишнава даде определение за Бхакти Йога. Той каза: „Бхакти Йога означава да започнеш да обичаш всички.” Тогава си рекох: “Уау! Бих искал да започна този процес!” Така че това е смисълът! Стреми се да обичаш, започни да обичаш всеки! Това е нашият основен дълг.

Друг случай: срещнах един бхакта, който още нямаше посвещение, но практикуваше в един храм от много години. Казах му: “Много е лесно! Просто трябва да станем по-добри хора.” А той отвърна: “Леле! Трябва да помисля върху това. През последните шест години не съм чувал такова нещо.” Аз бях удивен – как е възможно?! Би следвало да е очевидно, че в Бхакти Йога става дума за това –  как да станеш по-добър човек!

Затова трябва да сме много внимателни в нашите практики.

[1] Bhagavad Gita 18.66Leave a Reply