Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
dantavakra

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 вечер, София)
 
(продължава от предишния понеделник)
Има и други причини за спускането на Кришна. „Джай и Виджай били прокълнати да дойдат в този свят в продължение на три живота като демони. Сега, в своето трето прераждане, те щели да станат Шишупала и Дантавакра. Кришна трябвало да дойде, за да ги освободи.”[1]
Спомняте си историята, говорили сме за Четиримата Кумари – как им било отказано да влязат във Ваикунтха. Пазачите пред портите им казали: „Не може да влезете.” Това било един вид оскърбление – да се възпрат тези светци свободно да влязат в божествената сфера, затова тези двама вратари трябвало да се родят в материалния свят. Бог Вишну им предложил споразумение: те имали избор – можели да се родят като предани или като демони. Ако изберели да са предани, трябвало да се прераждат седем пъти. Ако изберели демонично рождение – само три пъти.
Опитайте се да се поставите на тяхното място. Допуснали сте грешка на Ваикунтха. И започват да се сипят проклятия. Тогава на място идва сам Бог, за да изясни ситуацията и ви предлага сделка: „Виж, не мога да отменя проклятието, което си получил, но мога да ти дам избор. Можеш да си Мой предан в материалната сфера в продължение на седем живота. Или можеш да си Мой противник – много красив, велик демон – три пъти. От теб зависи; какво избираш?” Питам ви! Представете си, че стоите пред портите на Ваикунтха. Сега започвате да пресмятате: „Кое е по-добре? Какво да сторя?”
Джай и Виджай направили много ефективна калкулация. Те казали: „Добре, избираме трите демонични раждания. Защото е по-кратко. Проклятието да приемем материални тела ще изтече по-бързо. Пък и бездруго ще Те срещнем там долу.” Затова в три цикъла от лилата на Бог Вишну, те трябвало да идват отново и отново като негативни сили, като демони. Този път за последно били дошли в облика на Шишупала и Дантавакра, за да бъдат освободени от Кришна и да приключат трите прераждания, които се налагало да приемат.
Виждате ли, това е нещо много фино. Тук дори демоните просто изпълняват определена роля. Налага им се да играят ролята на опоненти. Понякога да си покорен слуга е трудно. Но да си слуга-противник е дори още по-предизвикателно.
Ала тъй като споразумението било направено, Кришна трябвало да дойде и заради тяхното спасение. Тук отново виждаме, че това не е общата юга-дхарма. То е нещо специално за преданите – за избавлението на някои определени души от техния кармичен цикъл.
(следва продължение)


Leave a Reply