Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
parchment

Въпрос на Драги: Възможно ли е кармата на някого да бъде променена и ако е възможно, в какви случаи Кришна е готов да го стори?

Тиртха Махарадж: Много добър въпрос. Какво е вашето мнение?

Рукмини: Карма е законът за действията и последиците, а Кришна може да променя ситуацията. Сигурна съм, че ако беше само кармата, нямаше да можем да се измъкнем. Така че, да.

Ядунатх: Той го прави.

Друг: Моята проста логика е, че Кришна е милостив и че има милост за всеки. Да се отнеме кармата на някого е милост, така че естествено, Той може да го направи.

Парамананда: Той променя условията когато сам пожелае. Мисля, че това е много важно.

Нели: Той може, обаче уважава законите на материалната природа и не се намесва.

Тиртха Махарадж: Поне не прекалено. Други мнения? Дамодар?

Дамодар: Кришна принципно може да направи всичко.

Манджари: Съгласна съм с всичко, което се каза.

Тиртха Махарадж: Мисля, че това е унисон. Да, кармата може да бъде променена. Защо? Кои са петте основни теми в „Бхагавад Гита“? Петте основни теми на „Гита“ са: ишвара, джива, пракрити, кала и карма. Това са петте теми – Бог; човешкото същество; природата, материалният свят; времето, като активиращ фактор; и карма, като закона за действие-последица.

Първите три са триъгълникът на битието. Тук сте вие, тук е природата и тук е Богът. Това е съвсем просто. Трябва да започнете от себе си, защото това е първото мистично преживяване. Вие разбирате съществуването си като вътрешно преживяване. След това се оглеждате и виждате света около вас. И тогава разбирате – някой ръководи цялата тази структура. Така че това е триъгълникът на битието. Сетне виждате, че съществува активиращият принцип – кала, времевият фактор. Тук, във вторият ъгъл, е пространството, природата, светът, но пространството не съществува без фактора време. Така че в древните йогийски писания са имали визия за този пространствено-времеви континуум. А Върховният Бог направлява цялата тази система. От това също можем да разберем, че цялата тази вселена се основава на три принципа, светът е предопределен от три принципа: пространство, време и действие-последица, тоест закона за карма. По този начин имаме пълната картина, „Гита“ описва всички тези пет фактора.

Първите четири: ишвара, джива, пракрити и кала са вечни фактори, докато петият не е вечен, има предел. Това означава, че кармата може да бъде променена, кармата може да бъде спряна. Не можете да спрете кала. Не можете да спрете природата. От време на време тя се завръща – отново ще бъде пролет, да се надяваме. Така че от време на време тя се завръща, не можете да я спрете. Не можете да спрете дори собственото си съществуване. Понякога хората страдат толкова много, че са готови да скочат от прозореца заради някакви причини като: “Тя не ми говори”, или “Той ме напусна”. Това са много странни причини, но те усещат страдание и си мислят: “О, ако умра, няма да страдам повече”. Съжалявам, обаче не можете да прекратите съществуването. Позицията ви като вечно съществуващи живи създания си остава, не можете да я промените. Карма е ограниченият фактор и може да бъде променена.

Как да променим кармата? Мисля, че някога сме говорили за това – за ефекта палимпсест. В стари времена са използвали за писане пергамент – знаете ли какво е това? Това е овча кожа. Тя е доста скъпа и рядка, тъй като запасът е ограничен. Така че когато искали да я рециклират, да я използват отново, най-напред изчегъртвали старото писмо, а след това нанасяли новото. Това се нарича ефектът палимпсест – да изтриеш старото и да пренапишеш наново. Така че това бил презаписваем CD или презаписваем пергамент. Но с някакви химически методи може да се възстанови и старият надпис.

Какво е пергаментът? Пергаментът е нашата съдба, нашата кармична примка. Можете да пренапишете своя пергамент като най-напред изтриете историята, а след това напишете нова. Това е възможно, но трябва да приложим правилния метод. А кой е правилният метод? Някой каза, че със собствени сили ние не можем да го пренапишем и това е вярно. Но призовавайки по-висша сила е възможно да го променим. Тази по-висша сила за нас е силата на посветеността, на отдадеността. Затова Бхактивинода Тхакура казва: коро хе уттамаНаправи ме най-добрият сред човешките същества”. Това не означава, че той иска да е звезда или нещо подобно, не. Той иска да бъде пречистен – това е най-доброто човешко същество.

Така че да се промени кармата чрез божествена милост е възможно. Но всяко живо същество има двойна карма. Едната е материална карма, а другата духовна карма. Защото и в духовната сфера съществуват действия и последици. Ако направите нещо духовно, ще имате духовни резултати.

А втората част на въпроса ти беше при какви обстоятелства Кришна е готов да направи това? Можеш да прочетеш 22 стих от Девета Глава на „Гита“. Там ще намериш отговора.

Така че кармата не е вечна, за щастие. Помните ли времевата скала на кармата? Кармата се нарича анади – без начало. Тя идва от вечността, отпреди периода на сътворението. Обаче си има край. Затова се нарича анади, без начало. А ако например постигнете съвършенство отсега нататък, това се нарича ананта, без край. То има начало, защото днес съм постигнал пълно съвършенство, но няма край, ананта, без край.

 

 

 Leave a Reply