Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Не е нужно да се пише за приемането на подслон и за отдадеността, нужно е да се практикува. Шаранагати означава как да приемем подслон. В тази песен се казва:

За да прояви милост към падналите души, Шри Кришна Чайтаня се спусна в този свят заедно с личните си придружители и божествено обкръжение, за да ни учи на шаранагати – безкористна отдаденост на Бога – и да раздаде безплатно иначе тъй трудната за добиване екстатична любов към Бога. Тази шаранагати е животът на истински отдадените.“[1]

И така, Махапрабху е дошъл с личните Си спътници и божествено обкръжение. Дошъл е по две причини – едната е да раздаде према, божествената любов; дурлабха означава „трудно достижим” а дхана значи „дар” – така че Той е донесъл най-голямото съкровище безплатно. Нима наистина е безплатно? Не съвсем, има известна цена – това е шаранагати, трябва да се отдадем. Затова Той е дошъл да раздаде тази любов към Бога и да ни учи на шаранагати. Значи, ако искаме да постигнем безкористна любов към Бога, трябва да практикуваме този процес на шаранагати.

Шаранагати, или да намериш своя подслон – това е всеобщ принцип, всички знаят, че трябва да е така. Жените намират подслон в мъжете, мъжете се подслоняват в алкохола, и т.н., – всеки търси подслон. Но вместо в измамлив и нетраен подслон, нека се прислоним под закрилата на истинското убежище. Затова трябва да имаме достатъчно ум къде и как да прилагаме процеса шаранагати. Не се отдавайте на някакви лъжливи идеи. Не се отдавайте на слабостите си, на глупостта или илюзиите си – не се отдавайте на нищо ограничено, отдайте се на нещо отвъд.

Коя е първата стъпка отвъд? Дайте ми някакъв идеал, който е отвъд ограничените схващания?

Манохари: Бог.

Тиртха Махарадж: Да, но Той е почти последната дума в този процес. Дайте ми първата дума, която е отвъд материалните двойствености.

Парамананда: Пречистване.

Тиртха Махарадж: Това е процесът. Той е преди.

Яшода: Търсене на духовен авторитет.

Тиртха Махарадж: Също е част от процеса, не е целта. Това не е постижение, а необходим елемент. И така, тук можем да намерим измамни подслони. Предложете ми такъв подслон, който е отвъд ограничената реалност. Кое е първото нещо, първият идеал, първото ниво, което надхвърля материалното ниво?

Манджари: Не е ли любовта?

Тиртха Махарадж: Любовта е много висша. Трябва ни първото, по-ниско.

Друг: Вярата.

Дамодар: Трябва да е нещо преди вярата, може би покаянието?

Премананда: Мисля, че когато започнеш да служиш, това вече е постижение.

Тиртха Махарадж: Истината, скъпи мои! Първото нещо, намиращо се отвъд материалните двойствености – това е истината. Както ви казах, трябва да сме достатъчно умни да търсим истината. Тя е, така да се каже, на абсолютно ниво. Ала истината не е краят на историята, защото междувременно има и Бог, а в крайна сметка я има и любовта, божествената любов. Така че в случай, че искате да се отдадете на нещо, на някаква идея, най-малкото това трябва да бъде истината.

Трябва да се посветим на абсолютната истина. Това е началото на общото търсене. А междувременно ще откриете всички тези необходими елементи, които споменахте: вяра, пречистване, следване на определен процес, учители – ще намерите всичко. Ще намерите и Бога. А ако минете още по-нататък, ще откриете и тайната как в действителност да се доближите още повече до Него – как да Го обичате. Затова можем да кажем, че трябва да слушаме с внимание всички учители, които ни учат на нещо по-висше от материалното ниво – давайки ни знание, също и в духовен смисъл. Но трябва с особено голямо внимание и старание да слушаме онези, които ни учат на божествена любов.

 

(следва продължение)[1] куплет от песента „Шаранагати” на Бхактивинода ТхакураLeave a Reply