Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2017 вечер, София)

Много ви благодаря, че се присъединихте към нашата сесия днес! За мен наистина е чест, че сте приели всички трудности, за да дойдете тук. Независимо от студа и снега сте били готови да направите жертвата. Затова се чувствам длъжен да помоля за вашия принос. Моля ви, помогнете ми, откъде да започнем днешната беседа – от човешкото или от божественото ниво? Едно мнение казва: нека започнем от човешкото; обикновено другото мнение гласи: да започнем от божественото. Много добре, защото всъщност именно от това се нуждаем – от връзка между тези две реалности, човешката и божествената.

Ние сме обсебени от човешката реалност – която понякога има своите ограничения, друг път пътуването ни е по-успешно. Мисля, че всички сме добили опит какво представлява животът на тази планета Земя. Не знам как е при вас, но аз съм се натъквал и на успехи, и на препятствия. Провалът и успехът винаги присъстват на това ниво, в този човешки живот. Въпреки всичко ние имаме надежда и имаме цел. Имаме посока. И целта на живота ни не е по някакъв начин да приключим тази история, а да кристализираме шансовете на човешкото съществуване и да достигнем изначалната си позиция.

Затова трябва да отглеждаме своята духовна страна. Материалната страна винаги е ограничена. В началото си мислим: „О, животът е толкова дълъг! Ще ми се да съм пораснал!” – всички деца мечтаят за това. Сетне, като постигнеш целта си и вече си пораснал, пак не си доволен и искаш да си дете: „О, като бях дете беше толкова хубаво и лесно.” Така че една от тайните на човешкия живот е да изучим изкуството на удовлетворението. Друго правило за успешен живот е: като няма очаквания, няма и разочарования. Звучи малко неутрално, малко негативно, но мисля, че е много вярно.

И в крайна сметка, отвъд всички тези ограничения, трябва да култивираме вечната си страна. Ако просто разберем, че сме вечни, нов живот започва за нас. Това означава, че произлизаме от духовната енергия и трябва да намерим пътя си обратно към дома, обратно към Бога. Като вечни, съзнателни частици слънчева светлина, ако се изразим по този начин, трябва да открием пътя си обратно към дома, при духовното слънце.

Това е пътуване, животът е пътуване. И трябва да потърсим и намерим най-добрата дестинация. Хората обичат да пътуват. Ако сте на фиксирана работа, завиждате на онези, чиято работа е свързана с много пътувания. Това трае докато се сдобиете с работа, свързана с много пътувания; тогава вече не е толкова привлекателно.

Обаче в крайна сметка животът тук е пътуване. Започва с раждането и завършва със смъртта. Но какво е в края на краищата мястото, което търсим? Казвам ви, можете да отидете къде ли не по тази планета Земя – ще намерите все същите, или много подобни, правила. Да вземем, например, едно добро място – Хаваите. Имах приятелка от Хаваите. Беше тежка алкохоличка. За нея животът на Хаваите беше толкова отчайващ, че единственото решение бе алкохолът. Тогава защо да пътуваме чак до Хаваите? Животът може да е толкова нещастен и тук, в София. Каква полза от толкова пътуване?! Ала после тя промени начина си на мислене и реши: „Не, отказвам се от този жалък начин на живот и се захващам с духовна практика.” Виждате, дори в рая на земята може да се чувствате много нещастни – дотолкова, че да копнеете за духовно решение на проблема. Тогава защо да пътуваме до Хаваите в търсене на такова духовно решение? Защо не тук? Точно тук и сега.

И тогава можем да започнем духовното пътуване на живота си. Нужно ни е да възстановим връзката си с духовната сфера, с онези земи, където няма грешки. Как да достигнем онази равнина? Това също е пътуване, също е пътешествие. И е добре да следваме нещо, което да ни свързва с онова царство.

(следва продължение)Leave a Reply