Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София)

Кришна е пакостник. Сред измамниците Той е най-добрият. Можем да кажем, че е най-великият, Той е Божественият Измамник. Обаче веднъж – мисля че съм ви разказвал тази история, простете ми че я повтарям, но историята си я бива – Кришна изгарял от желание да се срещне с Радхика посред бял ден. Знаете, нощем не е проблем, понеже всички спят, никой не бди и Те могат да се срещат на воля след залез слънце. Но през деня е доста трудно. Всички люде в селото ще Ги видят, ще се опитат да Им попречат понеже противоречи на морала, но Кришна изпитвал този изгарящ копнеж: “Жадувам да Я видя веднага! Тук и сега!” Той дори се поболял от трескавото си желание.
Обикновено Кришна си играел с приятелите си гопалите. Другарят му Судхам веднага усетил, че Кришна се терзае от нещо, че се е променил и запитал: “Какво става с Теб, Кришна?” А Кришна отвърнал: “Сърцето ми се пръска, че не мога да видя Радхика! Доведи Ми Я, жадувам да Я видя!” Тогава Судхам рекъл: “Сега?! Как бих могъл? Невъзможно е!” Кришна отговорил: “Невъзможно е дума от речника на глупеца. Направи нещо! Доведи Я! Умирам да Я видя!”
Судхам бил хубавец и за щастие много приличал по лице на Радхика. И тъй, той се приближил до дома Й и тайно Й рекъл: “Кришна изгаря да Те види. Какво да правим?” Радхика възкликнала: “Сега?! О невъзможно е, родителите Ми са тук, всички са си вкъщи, не мога да дойда… Обаче хрумна Ми нещо!” Понеже много си приличали, те си разменили дрехите. Престорили се един на друг; Судхам взел дрехите на Радхарани и останал у дома, а Радхарани, преблечена като Судхам, се приготвила да тръгне. Тогава внезапно се появили Джатила и Кутила, които винаги се опитват да попречат на срещите Им. Те казали на Радхарани: “А, ти ли си, Судхам? Добре си дошъл, какво се е случило?” И Тя трябвало да измисли нещо, затова рекла: “Ами знаете ли, едно теленце се изгуби и Кришна е много разтревожен, затова дойдох да потърся помощ.” Значи Кришна, Говинда, търси едно малко теленце, изгубено от стадото. Виждате ли символиката? Тогава те му (Й) дали едно теле и казали: “Добре, вземи го, за да е доволен Кришна. Но не закачай Радхика! Тя ще си остане с нас.”
И тъй Тя тръгнала, преоблечена като Судхам и скоро намерила Кришна. Кришна извикал: “О Судхам! Нима не успя да доведеш Радхика?!” А Тя отвърнала: “Не успях, този път беше невъзможно да Я доведа.” Тя започнала да се шегува с Кришна. И ако Кришна е пакостник, Тя е – казвам ви – жестока понякога. Защото след това Му направила предложение: “Виждаш ли, не успях да Ти доведа Радхика, но мога да повикам Чандравали.” Както знаете, Чандравали винаги е послушна пред Кришна. Тя винаги Му казва “да”. Докато Радхика е готова да каже “не” на Кришна.
Опитайте се да разберете смисъла – някой казва “не” на Господ. Още от началото на религиозните ни търсения всички са ни учили да казваме “да” на Бога, нали? А ето сега говорим и дори обожаваме някой, който Му казва “не”?! Това е идея, която направо отнася ума!
Но Кришна почти издъхвал от раздялата, а Судхам му предлагал Чандравали! Това било като смъртоносен удар за него, като последен удар. Той едва успял да отвърне, но рекъл: “Искам  мляко, не мога да пия айран.” И тогава чак Радхика показала милостта си: “Ей Ти! Не ме ли позна? Аз съм Тя.”
Можем да си речем, че това е някаква идилична история. Но ако я анализирате, ще разберете за какво става дума в бхакти.
А дали е възможно някой да измами Нея? След като тя мами Бога-измамник… мисля че не Кришна е най-добрият, а Тя. Кришна е изначалният източник, но най-доброто от Неговите енергии се проявява в Нея. Той е вложил в Нея най-добрата си страна, най-силната си страна. И от мига, в който Тя се е проявила, Той се е превърнал в роб, изгубил е Своята независимост.
Тъй че щом дори Кришна не може да измами Радхика, ние също не бива да се опитваме. Нека бъдем добри бхакти, защото няма как да Я излъжем. Тя проверява сърцата, понеже пази Кришна. И ако някой идва с нечисти намерения, тя ще защити Кришна и няма да го допусне.Leave a Reply