Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 2 септември 2006, София)
Щом бездруго живеем, трябва да намерим най-добрия начин да го правим, както и най-добрата цел за която да живеем. Защото трябва да изследваме живота от различни ъгли: защо сме дошли тук, как трябва да живеем и каква трябва да е целта на живота ни.Ако искаме да го кажем с три думи: животът е да живееш, да обичаш и да си идеш.
Мъдростта се състои в това да правим всички тези неща по правилен и съвършен начин.
Бих искал да насоча вниманието ви към десет принципа, бихме могли да ги наречем десетте заповеди на Йога. Има пет „забрани” които трябва да бъдат избягвани и пет „препоръки”, които да се практикуват.
Първото нещо, което трябва да се избягва е насилието. Избягваме ли насилието, ще бъдем умиротворени. Ахимса – спомняте си великото учение на Махатма Ганди. Той помагаше на людете да разберат силата на ненасилието. Обичайно си мислим, че ако насреща ни идва мощна атака, трябва да отвърнем по същия начин. Но ахимса изключително много закриля човека; можете да опитате това следващия път когато имате някакви проблеми.
Второто, което трябва да избягваме е да изричаме лъжи; трябва да сме искрени. Защото започнем ли да лъжем, цялата система става много сложна – ще забравим пред кого каква версия сме представили. Тъй че по-добре е да се придържаме към истината. Тогава ще имаме съвсем простичка версия, а освен това ще се сдобием с вътрешна сила.
Третото нещо, което е редно да избягваме е краденето – смятам че това е очевидно, няма да навлизаме в подробности.
Четвъртото е да избягваме неконтролираните дейности в различните сфери на живота си – като например брахмачарйа, да контролираме енергиите си. Можем да го наречем себе-контрол. И чрез контрола над себето, над различните нива и енергии, можем да направим живота си много ярък и продуктивен.
И накрая петото нещо, което следва да се избягва е трупането. Казват, че човекът на запад притежава ДЕСЕТ ХИЛЯДИ, казвам ви, практически непотребни неща у дома си! Като се приберете вкъщи , пребройте ги – пребройте колко ненужни вещи имате у дома. Трябва да намерим нивото на достатъчност – колко ни стига.
И така, това трябва да се избягва – тогава какво бива да правим? На първо място да практикуваме чистота. Чистота отвън и отвътре – телесна и умствена чистота.
След това трябва да практикуваме удовлетвореност – да сме доволни. Не знам какво се случва тук, но обикновено хората обичат да се оплакват – и в повечето случаи без причина. Всички средства за масова информация, всички медии се стремят да ни втълпят, че трябва да искаме все повече и повече! Но по-добре да възпитаваме в себе си философията на удовлетвореността.
Третото нещо което трябва да се практикува е семплият начин на живот. Защото простотата е много близо до религиозността. Обикновено преусложняваме живота си отвън, а допускаме отвътре да оглупеем. По добре да имаме прост начин на живот и възвишено мислене.
Четвъртото нещо е изучаването, духовното образование. Трябва да разберем кои сме, трябва да разберем къде принадлежим, трябва да определим каква е целта ни. В този смисъл информация означава че аз съм дух, душа, че не съм тялото; а мъдрост означава, че принадлежа на Бога. И ако изучаваме писанията – Библията, „Бхагавад Гита” или което и да било Божие откровение – тогава се свързваме с изключително висши принципи.
И в крайна сметка десетте заповеди на Йога казват: ишвара пранитхана – обожание, служене към Господа. И така от съвсем елементарната, базисна информация – как да усъвършенстваме живота си, как да се контролираме – можем да достигнем до божественото служене. Това трябва да е нашата медитация, това трябва да е нашата практика и това трябва да е нашата бъдеща надежда.


Leave a Reply