Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Стремим се да долавяме същината отвъд очевидните, външни неща, да виждаме Бог Кришна във всичко. Каквото и да ни се случва, да бъдем щастливи. Има много различни процеси, които се самоизтъкват: „лесен и сигурен начин да бъдете щастливи”. Ала те се основават на илюзия. Нека разкъсаме воала на илюзията, за да видим божествената същина, скрита отзад.

Илюзията понякога донася щастие, друг път проблеми. Понякога, когато сме от щастливата страна, чувстваме: “О, колко е хубаво!” А когато срещаме трудности си мислим: “О, колко е зле!” Ала духовност, йога означава: бъдете свързани и гледайте по еднакъв начин на всичко, което ви сполита.

Ако виждате божествената подредба скрита зад всичко, значи съумявате да прозрете същината. Нашият взор трябва да бъде толкова остър, че Кришна да не може да се скрие. А подобна визия можем да получим чрез един специален мехлем. Когато имате някаква болест а очите, вие ги мажете с лечебен елей. Преманджана чхурита бхакти вилочанена/ сантах садаива хридайешу вилокаянти/ ям шямасундарам ачинтя гуна сварупам/ говиндам ади пурушам там ахам бхаджами[1]ако очите ви са помазани с елея на према, тогава винаги ще сте способни да виждате Шямасундара Кришна в сърцата си. Каквото и да се случва навън.

Знай, че всички състояния на съществуване – независимо дали в гуната на добро, на страст или на невежество – се проявяват чрез Моята енергия.  С една дума, Аз съм всичко, но в същото време съм независим. Аз не съм подвластен на гуните на материалната природа, напротив, те са вътре в Мен.”[2]

Кришна е всичко, но не всичко е Кришна. Всяко едно събитие, всяко едно нещо, всяка една възможност, които ни сполитат – нека да виждаме в тях божествената подредба, но не бива да се отъждествяваме . Нищо не може да съществува отделно от Кришна. Той дава дефиницията за илюзия в „Шримад Бхагаватам”, казвайки: “Ако нещо привидно изглежда, че съществува независимо от Мен, знай, че това е илюзия.” Илюзията ни създава проблеми, а Кришна ни дава подслон. Кришна е наречен Бхакта Ватсала. Това означава Закрилникът на преданите, Спасителят на отдадените. Когато нашият живот е щастлив и уравновесен, ние с лекота забравяме за Него. Но в трудностите е толкова лесно да Го помним! Толкова е лесно да Го помним! При все това, помненето би могло да поеме в две посоки. В едното настроение Го обвиняваме, а в другото Му се молим. Трябва да следваме примера на Кунти Деви. Защото след като Пандавите оцелели през всичките трудности на изгнанието в джунглата в продължение на толкова много години – смъртна опасност, убийства, криене, какво ли не – толкова много неволи, когато животът й се стабилизирал, тя започнала да се моли: “О мой Господи, моля те, изпрати ми още беди! Тогава бях способна да ти се моля толкова искрено. Усещах Те толкова близък. Сега се чувствам в безопасност, всичко е уредено, а аз съм толкова далеч от Теб! Моля те, дай ми още трудности!” Каква красива молитва! Ние винаги се молим: “О мой Господи, моля те, отнеми проблемите ми! Неспособен съм да се съсредоточа върху Теб от толкова много проблеми.” А Кунти Деви казала: “Дай ми повече грижи, защото когато съм по-притеснена, мога да мисля за Теб по-проникновено.” Нима не е така? Такъв е нравът човешки. Когато имате нещо, вие не го цените. Но започне ли да ви липсва – незабавно го оценявате. А това е и определението за ваишнава: трябва да имате такъв характер, че когато присъствате в дадено обкръжение, никой да не ви забеляза, ала когато отсъствате, всички да говорят за вас, защото липсвате на всекиго. Такава е духовната школовка. Материалната школовка е: когато се появя в обществото, всички трябва да насочат вниманието си към мен! Променете този начин на мислене!

“Всичко идва от Мен, но недей да идентифицираш всичко с Мен.” Кришна присъства, обаче като приятел. Разбира се, не е грешка ако не се молите за повече трудности в живота си. Достатъчно си имаме! Имаме много да отработим. Ала с божествените благословии ще можете да се справите. Дори от бедствие може да се излезе с победа. Защото в крайна сметка всичко е проявление на божествената воля, на космичния танц…[1] “Брахма Самхита” 5.38

[2] „Бхагавад Гита” 7.12Leave a Reply